chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 26,556

A. tinh ranh bột.

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo nên trở nên khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức này sau đấy là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải có kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh ranh bột đều không xẩy ra thủy phân khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo nên trở nên vô cây cối nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu đích là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilozơ với cấu hình mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì như thế H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ với cấu hình mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không xẩy ra thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học bự, fructozo, tinh ranh bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70

D. 4