chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

Câu hỏi:

31/08/2022 1,549

Bạn đang xem: chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

A. Chỉ tiến hành công việc xử lí và thể hiện sản phẩm.

B. Chỉ tiến hành một mệnh lệnh vì thế con cái tình nhân cầu.

C. Nhận tài liệu nguồn vào, tiến hành công việc xử lí, thể hiện kết quả.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nhập sơ đồ dùng khối, thể hiện sản phẩm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: C

Chương trình PC được dẫn đến bao gồm những bước sau: Nhận tài liệu nguồn vào, tiến hành công việc xử lí, thể hiện sản phẩm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ này sau đây không phải là ngôn từ lập trình?

A. Python

B. Scratch

C. Tiếng Pháp

D. Java

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là đúng:

A. Ngôn ngữ thiết kế đơn giản dụng cụ biên soạn thảo văn bạn dạng.

B. Chương trình PC là tập kết những mệnh lệnh viết lách vị ngôn từ lập trình.

C. Thứ tự động tiến hành những mệnh lệnh vô công tác không ảnh hưởng trọn cho tới sản phẩm Output.

D.  Tất cả những ngôn từ thiết kế đều tương đương nhau.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây đúng?

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

A. Chương trình được thiết kế bên trên PC chỉ dùng mang lại PC, ko dùng cho những khí giới không giống.

B. Chỉ sở hữu độc nhất một ngôn từ thiết kế không giống nhau.

C. Mỗi thuật toán cần thiết một ngôn từ thiết kế riêng rẽ nhằm viết lách trở thành công tác.

D. Có thể sử dụng nhiều ngôn từ thiết kế không giống nhau nhằm thể hiện nay một thuật toán.

Câu 4:

Phát biểu này sâu sắc phía trên không đúng?

A. Chương trình PC là một trong cơ hội tế bào mô tả thuật toán nhằm PC rất có thể hiểu và tiến hành được.

B. Chương trình PC dựa vào tài liệu nguồn vào, tổ chức công việc xử lí nhằm trả lại sản phẩm Output.

C. Chương trình PC là một trong tập kết những mệnh lệnh viết lách vị nhì bit 0 và 1.

D. Có thật nhiều ngôn từ thiết kế không giống nhau.

Câu 5:

Điều này tại đây nhưng mà một công tác PC ko thể thực hiện được?

A. Tạo rời khỏi một trò đùa.

B. Giúp hoàn thành đấm đá bạo lực học tập đàng.

C. Sắp xếp trật tự của một mặt hàng số.

D. Dự báo không khí.

Câu 6:

Trong Scratch, câu mệnh lệnh ở hình sau đây thể hiện nay cấu tạo tinh chỉnh nào?

Media VietJack

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

D. Cấu trúc tuần tự