công thức tính nồng độ dung dịch

Trong môn chất hóa học, nồng phỏng xác suất, độ đậm đặc mol của hỗn hợp là phần kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản tuy nhiên vô nằm trong cần thiết nhưng mà học viên rất cần phải nắm rõ nhằm hoàn toàn có thể giải được những Việc. Vậy công thức tính độ đậm đặc phần trăm này là chuẩn chỉnh nhất và áp dụng bọn chúng thế nào vô việc giải bài bác tập? Hãy cũng nằm trong VIETCHEM đi kiếm hiểu nội dung bài bác viêt tại đây nhé!

1. Nồng phỏng hỗn hợp là gì?

Nồng phỏng hỗn hợp là định nghĩa cho thấy thêm lượng hóa học tan vô một lượng hỗn hợp chắc chắn. Nồng phỏng hoàn toàn có thể tăng bằng phương pháp hạn chế lượng dung môi hoặc tăng hóa học tan vô hỗn hợp. Và ngược lại, đem thê hạn chế độ đậm đặc bằng phương pháp hạn chế lượng hóa học tan hoặc gia tăng dung môi. Dung dịch gọi là bão hòa khi hỗn hợp bại ko thể hòa tan tăng hóa học tan, này là khi hỗn hợp đem độ đậm đặc tối đa.

Bạn đang xem: công thức tính nồng độ dung dịch

2. Nồng phỏng xác suất là gì?

Trong chất hóa học, độ đậm đặc xác suất của hỗn hợp được kí hiệu là C% mang lại tớ biết số gam hóa học tan đem vô 100 gam hỗn hợp là từng nào.  

Nồng phỏng xác suất của một hóa học là gì

Nồng phỏng xác suất của một hóa học là gì

3. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Công thức tính độ đậm đặc xác suất của một chất

Công thức tính độ đậm đặc xác suất của một chất

Công thức tính độ đậm đặc xác suất như sau:

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • C%: Nồng phỏng phần trăm
 • mct: Khối lượng hóa học tan
 • mdd: Khối lượng hóa học tan

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là lượng của dung môi)

4. Cách dùng công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Đối với chất hóa học thì đem thật nhiều những dạng bài bác tập luyện không giống nhau, đem bài bác đòi hỏi tính số mol, lượng, hoặc giản dị là xác lập công thức chất hóa học của từng hóa học,… Nếu đề bài bác đòi hỏi tính độ đậm đặc xác suất (C%) những hóa học đem vô hỗn hợp sau phản xạ thì tất cả chúng ta rất cần phải tiến hành quá trình sau:

 • Bước 1: xác lập số hóa học đem vô hỗn hợp (đặc biệt quan hoài cho tới số dư của những hóa học nhập cuộc phản ứng)
 • Bước 2: xác lập lượng hỗn hợp sau khoản thời gian nhập cuộc phản xạ theo đòi công thức:

mdd = lượng những hóa học tan mang lại vô hỗn hợp + lượng dung môi – lượng hóa học kết tủa – lượng hóa học khí

 • Bước 3: Tìm lượng hóa học tan cần thiết xác đinh
 • Bước 4: Tính C% theo đòi công thức tính độ đậm đặc phần trăm

Chỉ cần thiết tiến hành theo như đúng 4 bước bên trên là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính được độ đậm đặc xác suất của hóa học tan rồi. Để lưu giữ được công thức tất cả chúng ta nằm trong cút vào một trong những ví dụ rõ ràng nhé!

Cách dùng công thức tính độ đậm đặc xác suất mang lại từng chất

Cách dùng công thức tính độ đậm đặc xác suất mang lại từng chất

5. Một số cảnh báo khi tính độ đậm đặc xác suất của dung dịch

Một số vấn đề cần cảnh báo nhằm hoàn toàn có thể tính được độ đậm đặc xác suất của hỗn hợp một cơ hội đúng đắn nhất:

- Đọc kỹ vấn đề, xác lập chuẩn chỉnh những bộ phận vẫn mang lại và bộ phận cần thiết đo lường và tính toán.

- Nhớ đúng đắn những công thức nhằm vận dụng mang lại tương thích, rời lưu giữ lầm lẫn nhưng mà vận dụng sai.

- Khi đo lường và tính toán cần thiết thiệt cảnh giác, đánh giá kỹ để mang đi ra sản phẩm trúng nhất. 

Một số cảnh báo chú ý khi tính độ đậm đặc xác suất mang lại dung dịch

Một số cảnh báo chú ý khi tính độ đậm đặc xác suất mang lại dung dịch

6. Mối mối quan hệ thân mật độ đậm đặc xác suất và những độ đậm đặc hỗn hợp khác

Công thức contact thân mật độ đậm đặc mol( CM) và độ đậm đặc xác suất (C%) của hóa học tan đem phân tử khối M là:

CM=10.D.C%/M

7. Nồng phỏng mol là gì? Công thức tính độ đậm đặc mol

7.1. Khái niệm độ đậm đặc mol và công thức tính

Sau lúc biết được quan hệ thân mật độ đậm đặc xác suất với độ đậm đặc mol, chắc rằng nhiều các bạn sẽ vướng mắc về định nghĩa độ đậm đặc mol là gì? Và trên đây đó là câu vấn đáp.

Nồng phỏng mol là đại lượng cho thấy thêm ông tơ contact thân mật số mol của một hóa học tan và thể tích của hỗn hợp. Công thức tính độ đậm đặc hoàn toàn có thể được chính thức kể từ số mol và thể tích, lượng và thể tích, hoặc số mol và mililit (ml). Công thức tính độ đậm đặc mol xác lập như sau:

Công thức tính độ đậm đặc Mol: CM=n/V. chú ý: cần thiết thay đổi đơn vị chức năng thể tích ml thanh lịch lít.

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp với số mol và thể tích

Nồng phỏng mol thể hiện tại ông tơ contact thân mật số mol của một hóa học tan phân tách mang lại thể tích của hỗn hợp, tính bởi lit. Cụ thể như sau:  

Nồng phỏng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ lượng và thể tích

Nồng phỏng mol thể hiện tại ông tơ contact thân mật số mol của một hóa học tan với thể tích hỗn hợp. Cụ thể như sau:  

Nồng phỏng mol = độ đậm đặc hóa học tan / số lít dung dịch

 • Xác ấn định độ đậm đặc mol của hỗn hợp kể từ số mol và ml dung dịch

Với công thức tính độ đậm đặc mol này, bạn phải xác lập số mol của hóa học tan vô một (l) hỗn hợp thay cho (ml) hỗn hợp. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng phỏng mol = số mol hóa học tan / số lít dung dịch

7.2. Một số Việc tính độ đậm đặc mol

 • Bài tập luyện 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp đem chứa chấp 0,75 mol Natri Clorua vô 4,2l dung dịch?

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan là 0,75 mol và thể tích hỗn hợp là 4,2l. Từ bại, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,75 / 4,2  = 0,179 (mol/l)

 • Bài tập luyện 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2l nước.

Lời giải:

Ta đem số mol hóa học tan KMnO4 = số gam hóa học tan / phân tử khối của hóa học tan = 3,4 / 158 = 0,0215 mol. Từ bại, xác lập được độ đậm đặc mol của hỗn hợp là:

CM = 0,0215 / 5,2 = 0,004 (mol/l)

 • Bài tập luyện 3: Tính độ đậm đặc mol của một hỗn hợp chứa chấp 1,2 mol Canxi Clorua trong 2905ml nước.

Lời giải:

Ta đem 2905ml = 2,905l. Nồng phỏng mol của hỗn hợp tiếp tục là:

CM = 1,2 / 2,905 =0,413 mol/l

Như vậy nhằm tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp, bạn phải xác lập đúng đắn về số mol hóa học tan đem vô hỗn hợp, rưa rứa thể tích của hỗn hợp bại.

8. Bài tập luyện vận dụng tính độ đậm đặc phần trăm

 • Bài tập luyện 1: Hòa tan không còn trăng tròn gam NaCl vô vào 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc xác suất của hỗn hợp này.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  trăng tròn + 40 = 60 gam

Xem thêm: ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

Vậy độ đậm đặc xác suất hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= 33,3 %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của NaCl là 33,3%.

 • Bài tập luyện 2: Hoà tan 10 gam lối vô 40 gam nước. Hãy tính độ đậm đặc xác suất của hỗn hợp chiếm được.

Lời giải:

Ta đem lượng hỗn hợp là: mdd = mct + mdm =  10 + 40 = 50 gam

Vậy độ đậm đặc xác suất hỗn hợp là: C%= x 100% =  x 100%= trăng tròn %.

Kết luận: Vậy độ đậm đặc hỗn hợp của lối là 20%

 • Bài tập luyện 3: Hòa tan CCO3 vô 200g hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ), hãy tính độ đậm đặc xác suất của những hóa học đem vô hỗn hợp sau phản xạ.

Lời giải: 

Khối lượng của HCL đem vô 200g hỗn hợp HCL 7,3% là:

mHCl = (C% x mdd)/100% = 200 x 7,3/100 = 14,6 (gam)

=> nHCl = 0,4mol

Ta đem phương trình: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

nCaCO3= nCaCl2 = nCO2 = ½ nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = trăng tròn (gam)

mCaCl2 = 0,2 x111 = 22,2 (gam)

mCO2 = 0,2 x 44 = 8,8 (gam)

m dd sau phản xạ = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = trăng tròn + 200 - 8,8 = 211,2 (gam)

Nồng phỏng của CaCl2 là:

C% dd CaCl2 = (22,3 x 100%)/ (211 x2) = 10,51%

 • Bài 4: Cho 400g hỗn hợp NaOH 20% tính năng vừa vặn đầy đủ với 200 gam hỗn hợp HCl sinh đi ra NaCl và H2O. Hãy tính độ đậm đặc muối bột sinh đi ra sau phản xạ.

Lời giải:

Khối lượng NaOH là:

mNaOH = mdd x C%/100 = 400 x 20/100 = 80 (gam)

=> nNaOH = 80/40 = 3 (mol)

Ta đem phương trình phản ứng: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Theo phương trình hóa học: 1 mol -> 1 mol -> 1 mol

Muối chiếm được sau phản xạ là NaCl

mNaCl = 2 x 5,5 = 117 gam

Phản ứng ko sinh đi ra kết tủa hoặc hóa học khí nên lượng hỗn hợp sau phản xạ là:

mdd sau phản xạ = mdd NaOH + mdd HCl = 400 + 200 = 600 (gam)

=> C% ddNaCl = 117/600 x 100% = 19,5 %

 • Bài 5: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tất cả chúng ta chiếm được hỗn hợp B đem độ đậm đặc bao nhiêu?

Lời giải:

Ta đem phương trình phản xạ chất hóa học sau:

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Sau khi thăng bằng phương trình chất hóa học tớ được phương trình sau:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

→ kề dụng công thức C% = (mct/mdd).100% tớ đem C% = [(0,1.56)/40].100% = 14%

=> Nồng phỏng hỗn hợp của B là 15%

Kết luận: Khi tổ chức hòa tan 3,9 gam Kali vô 36,2 gam nước tiếp tục chiếm được hỗn hợp đem độ đậm đặc 14%.

Quá giản dị cần ko chúng ta, tuy vậy nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn chất hóa học thì yên cầu tất cả chúng ta cần chịu khó, lên kế hoạch và khoa học tập. Thường xuyên ôn tập luyện những dạng bài bác tập luyện, tóm Chắn chắn lý thuyết, công thức, cho đến phương thức nhằm mò mẫm đi ra phương thức đúng đắn và hiệu suất cao nhất.

Hy vọng, với những vấn đề share vừa vặn rồi về công thức tính độ đậm đặc phần trăm sẽ hỗ trợ chúng ta học viên hoàn toàn có thể nắm rõ được công thức và giải được những bài bác tập luyện tương quan cho tới tính độ đậm đặc xác suất một cơ hội tài tình nhất. Chúc chúng ta như ý.

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

XEM THÊM:

        >> Những cảnh báo khi điều chế hóa hóa học vô chống thí nghiệm

         >> Dụng cụ đảm bảo chất lượng mang lại chống thí nghiệm