để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,782

A. read ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > ); 

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

B. readln ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list đổi thay > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

 readln ( < đổi thay tệp > , < list đổi thay > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều đổi thay đơn, những thành phần xa nhau vày vết phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở cơ chế gọi tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < đổi thay tệp >); 

B. reset ( < đổi thay tệp >); 

C. restart ( < đổi thay tệp >); 

D. rewrite ( < đổi thay tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến đổi thay tệp là:

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

A. < đổi thay tệp > := < thương hiệu tệp >; 

B. < thương hiệu tệp > := < đổi thay tệp >;

C. assign ( < đổi thay tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < đổi thay tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua đổi thay tệp mang đến trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang đến đổi thay tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< đổi thay tệp > , < list thành quả >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành quả >);

C. writeln (< đổi thay tệp > , < list thành quả >); 

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70

D. Cả đáp án A và C đều đúng