dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

hint-header

Cập nhật ngày: 22-11-2022

Bạn đang xem: dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử


Chia sẻ bởi: Vũ Ngọc Linh


Dịch mã là quy trình tổ hợp nên phân tử

Chủ đề liên quan

Enzim chủ yếu nhập cuộc nhập quy trình phiên mã là

Trong quy trình dịch mã, link peptit thứ nhất được tạo hình giữa

B

axit amin loại nhất với axit amin loại nhì.

C

axit amin khai mạc với axit amin loại nhất.

D

nhì axit amin nằm trong loại hoặc không giống loại.

Ở loại vật nhân thực, quy trình này tại đây ko xẩy ra nhập nhân tế bào?

A

Nhân song NST.

B

Tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit.

. Khi nói tới ARN, tuyên bố này tại đây sai?

A

ARN được tổ hợp dựa vào mạch gốc của ren.

B

ARN nhập cuộc nhập quy trình dịch mã.

C

Tại tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn bên trên nhập nhân tế bào.

D

ARN được kết cấu vày 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

Đơn vị mã hoá cho tới vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Cho dữ khiếu nại về những thao diễn phát triển thành nhập quy trình dịch mã:
1- Sự tạo hình link peptiet thân mật axit amin khai mạc với axit amin loại nhất
2 – Hạt bé nhỏ của riboxom gắn kèm với mARN bên trên mã phanh đầu
3 – tARN đem anticodon là 3’UAX 5’ tách ngoài riboxom
4 – Hạt rộng lớn của riboxom gắn kèm với phân tử bé
5 – Phức phù hợp [fMet – tARN] cút nhập địa điểm mã phanh đầu
6 – Phức phù hợp [aa2 – tARN] cút nhập riboxom
7 – Metionin tách tách ngoài chuỗi polipeptit
8 – Hình trở nên link peptit thân mật aa1 và aa2
9 – Phức phù hợp [aa1 – tARN] cút nhập riboxom

A

2 – 4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 7 – 8

B

2 – 5 – 4 – 9 – 1 – 3 – 6 – 8 – 7

C

2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 3 – 7 – 8

D

2 – 4 – 1 – 5 – 3 – 6 – 8 – 7

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:
(1) ARN pôlimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).
(2) ARN pôlimeraza phụ thuộc vào vùng điều hoà thực hiện ren tháo dỡ xoắn nhằm lòi ra mạch gốc đem ch iều 3' → 5'.
(3) ARN pôlimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên ren đem chiều 3' → 5'.
(4) Khi ARN pôlimeraza dịch rời cho tới cuối ren, gặp gỡ tín hiệu kết cổ động thì nó ngừng phiên mã.
Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo dõi trình tự động thực sự

Hình mặt mũi minh họa cách thức DT ở loại vật nhân sơ, (1) và (2) là kí hiệu những quy trình của cách thức này.
Phân tích hình này, hãy cho thấy tuyên bố này tại đây đúng?

A

(1) và (2) đều xẩy ra theo dõi nguyên lý bổ sung cập nhật và nguyên vẹn
tắc phân phối bảo toàn.

B

Hình 2 minh họa cách thức truyền vấn đề DT qua loa
các mới tế bào.

C

Thông qua loa cách thức DT này nhưng mà vấn đề DT
trong ren được biểu thị trở nên tính trạng.

D

(1) và (2) đều cộng đồng một hệ enzim.

Codon này tại đây qui quyết định tín hiệu kết cổ động quy trình dịch mã?

Nội dung chủ yếu của việc điều tiết hoạt động và sinh hoạt ren là

A

điều tiết quy trình dịch mã.

B

điều tiết lượng sản phẩm của ren.

C

điều tiết quy trình phiên mã.

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

D

điều hoà hoạt động và sinh hoạt nhân song ADN.

Trong cách thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc môi trường xung quanh đem lactôzơ thì

A

prôtêin khắc chế ko gắn nhập vùng vận hành.

B

prôtêin khắc chế ko được tổ hợp.

C

thành phầm của ren cấu hình ko được dẫn đến.

D

ARN-polimeraza ko gắn nhập vùng phát động.

Operon Lac của vi trùng E.coli bao gồm đem những bộ phận theo dõi trật tự:

A

vùng phát động – vùng vận hành – group gen cấu hình (Z,Y,A)

B

gen điều tiết – vùng vận hành – vùng phát động – group ren cấu hình (Z, Y, A)

C

gen điều tiết – vùng phát động – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

D

vùng phát động – ren điều tiết – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

Enzim ARN polimeraza chỉ phát động được quy trình phiên mã Lúc tương tác được với vùng

Operon là

A

một quãng bên trên phân tử ADN bao hàm một trong những ren cấu hình và một ren vận hành phân phối.

B

cụm bao gồm một trong những ren điều tiết phía trên phân tử ADN.

C

một quãng bao gồm nhiều ren cấu hình bên trên phân tử ADN.

D

cụm bao gồm một trong những ren cấu hình bởi một ren điều tiết ở trước nó điều khiển và tinh chỉnh.

Theo quy mô operon Lac, vì như thế sao prôtêin khắc chế bị thất lạc tác dụng?

A

Vì lactôzơ làm mất đi thông số kỹ thuật không khí của chính nó.

B

Vì prôtêin khắc chế bị phân bỏ Lúc đem lactôzơ.

C

Vì lactôzơ thực hiện ren điều tiết ko hoạt động và sinh hoạt.

D

Vì ren cấu hình thực hiện ren điều hoà bị bất hoạt.

Điều hòa hoạt động và sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ hầu hết xẩy ra ở giai đoạn

Gen điều tiết opêron hoạt động và sinh hoạt Lúc môi trường

D

đem hoặc không tồn tại hóa học chạm màn hình.

Hai mái ấm khoa học tập này đang được trị sinh ra cách thức điều hoà opêron?

Trong cách thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì prôtêin khắc chế tiếp tục khắc chế quy trình phiên mã bằng phương pháp link nhập

Khi này thì prôtêin khắc chế thực hiện dừng hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac?

A

Khi môi trường xung quanh có khá nhiều lactôzơ.

B

Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ.

C

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

Khi đem hoặc không tồn tại lactôzơ.

D

Khi môi trường xung quanh đem lactôzơ.