điểm chuẩn đại học bách khoa tp hcm 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ năm, 15/9/2022, 16:19 (GMT+7)

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học bách khoa tp hcm 2022

Năm 2022, Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn (HCMUT) lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa 75,99 với ngành Khoa học tập Máy tính - bám theo công thức tính điểm xét tuyển chọn riêng rẽ của ngôi trường.

Chiều 15/9, Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn công tía điểm trúng tuyển chọn bám theo công thức phối kết hợp 2022. Theo cơ, ngành lấy điểm tối đa là Khoa học tập PC với 75,99 và ngành đem điểm thấp nhất là Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật mặt hàng ko (song ngành), 54,6.

Điểm xét tuyển chọn của Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn được xem toán phối kết hợp thân mật điểm thi đua Đánh Giá năng lượng (ĐGNL) của Đại học tập Quốc gia TP Sài Gòn, điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và điểm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông.

Công thức tính ví dụ như sau:

Điểm xét tuyển chọn = [Điểm ĐGNL quy đổi] x 70% + [Điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông quy đổi] x 20% + [Điểm tiếp thu kiến thức THPT] x 10%.

Trong đó: Điểm ĐGNL quy thay đổi = [Điểm ĐGNL] x 90/990.

Điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông quy thay đổi = [Điểm TN trung học phổ thông bám theo tổng hợp đăng ký] x 3.

Điểm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập tiếp thu kiến thức trung học phổ thông bám theo tổng hợp đăng ký) cả tía năm lớp 10, 11, 12.

Xem thêm: phân tích bài thơ đồng chí

Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn công tía điểm chuẩn

Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn công tía điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn công tía điểm chuẩn chỉnh - 2

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm 2022, ngôi trường Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn tuyển chọn 5.150 tiêu chuẩn mang đến 36 ngành giảng dạy bởi vì năm công thức. Mức tiền học phí dự loài kiến công tác chủ yếu quy đại trà phổ thông những ngành là 27,5 triệu đồng/năm; công tác tiên tiến và phát triển, công tác rất chất lượng 72 triệu đồng/năm; công tác rất chất lượng tăng mạnh giờ đồng hồ Nhật 55 triệu đồng/năm.

Năm ngoái, điểm chuẩn chỉnh vô Đại học tập Bách khoa TP Sài Gòn bám theo công thức xét điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông là 22-28. Ngành Khoa học tập PC lấy tối đa.

Bình Minh

Xem thêm: sầu riêng kỵ gì