điện phân 200ml dung dịch cuso4

Câu hỏi:

28/08/2019 51,764

Điện phân (với năng lượng điện rất rất trơ) 200ml dung dch CuSO4 độ đậm đặc x mol/l, sau đó 1 thời hạn thu được hỗn hợp Y vẫn tồn tại blue color, với lượng hạn chế 8 gam đối với hỗn hợp ban sơ. Cho 16,8 gam bột Fe nhập Y, sau thời điểm những phản ng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 12,4 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của X là :

Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Đáp án D

Vì hỗn hợp Y vẫn còn blue color nên Y vẫn còn chứa Cu2+ khồng hề bị năng lượng điện phân.

Khi mang lại Fe nhập hỗn hợp Y có phn ứng:

Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng, tớ có:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp CuCl2 với năng lượng điện viên trơ, sau một thời hạn nhận được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí X nhập 200ml dung dịch NaOH ( sức nóng phỏng thường). Sau phản xạ, độ đậm đặc NaOH sót lại là 0,05M (giả thiết th tích hỗn hợp ko thay cho đổi). Nồng phỏng ban sơ của hỗn hợp NaOH là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 2:

Điện phân hỗn hợp NaOH với độ mạnh dòng năng lượng điện là 10 A nhập thi gian giảo 268 giờ. Sau Khi năng lượng điện phân sót lại 100g hỗn hợp NaOH với độ đậm đặc 24%. Nồng phỏng % của dd NaOH trước khí năng lượng điện phân là:

A. 4,2%

B. 2,4%

C. 1,4%

D. 4,8%

Câu 3:

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện rất rất trơ nhập t giờ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), nhận được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe nhập Y, sau thời điểm những phản xạ kết thúc đẩy thu được 14,5 gam lếu kim loại tổng hợp loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

A. 0,8.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

B. 0,3.

C. 1,0.

D. 1,2.

Câu 4:

Người tớ pha trộn H2 và O2 vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp NaOH với năng lượng điện rất rất trơ, độ mạnh loại năng lượng điện 0,67A nhập thời hạn 40 giờ. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân với lượng 100 gam và độ đậm đặc NaOH là 6%. Nồng phỏng hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là (giả thiết lượng nước cất cánh khá ko xứng đáng k).

A. 5,08%

B. 6,00%

C. 5,50%

D. 3,16%

Câu 5:

Khi năng lượng điện phân dung dịch muối hạt, độ quý hiếm pH sát 1 năng lượng điện rất rất tăng thêm. Dung dịch muối hạt cơ là:

A. KCl

B. CuSO4

C. AgNO3

D. K2SO4

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200ml hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện rất rất graphit, lượng của hỗn hợp hạn chế 8g. Đlàm kết tủa không còn ion Cu2+ nhập dd sót lại sau năng lượng điện phân, nhớ dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng phỏng mol của hỗn hợp CuSO4 trước lúc năng lượng điện phân là

A. 0,5M

B. 0,75M

C. 1M

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

D. 1,5M