điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

Khẳng quyết định nào là tại đây ko chính với biểu diễn thế vẹn toàn sinh:

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

Khẳng quyết định nào là tại đây ko chính với biểu diễn thế vẹn toàn sinh:

A. Khởi đầu kể từ môi trường xung quanh trống rỗng trơn

B. Hình trở nên quần xã kha khá ổn định định

C. Các quần xã loại vật thay đổi tuần tự động, thay cho thế cho nhau và càng ngày càng trở nên tân tiến nhiều dạng

D. cũng có thể tạo hình nên quần xã kha khá ổn định quyết định, tuy vậy thật nhiều quần xã bị suy thoái

Đáp án D

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 2 200.000đ 149.000đ