đơn vị của độ tự cảm là

Câu hỏi:

24/02/2023 1,005

B. henry (H) 

Bạn đang xem: đơn vị của độ tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Đơn vị của chừng tự động cảm là henry (H) ► B.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện qua chuyện một ống chão không tồn tại lõi Fe đổi khác đều theo dõi thời hạn, vô 0,01s độ mạnh loại năng lượng điện tăng lên kể từ 1A cho tới 2A thì suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là 20V. Tính thông số tự động cảm của ống chão và chừng phát triển thành thiên tích điện của kể từ ngôi trường vô ống dây:

A. 0,1H; 0,2J  

B. 0,2H; 0,3J

C. 0,3H; 0,4J

D. 0,2H; 0,5J

Câu 2:

Một ống chão sở hữu loại năng lượng điện 3 A chạy qua chuyện thì nó thu thập một tích điện kể từ ngôi trường là 10 mJ. Nếu sở hữu một loại năng lượng điện 9 A chạy qua chuyện thì nó thu thập một tích điện là

A. 30 mJ.

B. 60 mJ.

C. 90 mJ.

D. 10/3 mJ.

Câu 3:

Một chão dẫn sở hữu chiều nhiều năm xác lập được cuốn bên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chão dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều nhiều năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số tự cảm của ống là

A. 0,1 mH. 

B. 0,2 mH.

C. 0,4 mH.

Xem thêm: tập vẽ dáng người lớp 9

D. 0,8 mH.

Câu 4:

Gọi N là số vòng chão, 𝑙 là chiều nhiều năm, S là thiết diện của ống chão. Công thức tính chừng tự động cảm của ống chão đặt điều vô bầu không khí là:

A. L = 4π.10-7nS

B. L = 4π.10-7N2S

C. L = 4π.10-7 N2l.S

D. L = 4π.10-7N2l2S

Câu 5:

Năng lượng của ống chão tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống chão.

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống chão.

C. căn bậc nhì chuyến độ mạnh loại năng lượng điện vô ống chão.

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống chão.

Câu 6:

Một ống chão khi sở hữu loại năng lượng điện sở hữu độ mạnh 4 A chạy qua chuyện thì sở hữu tích điện 0,08J. Hệ số tự động cảm của ống chão bằng:

A. 0,01 H

B. 0,02 H

C. 0,03 H

Xem thêm: tập nghiệm của phương trình

D. 0,04 H