giáo dục địa phương lớp 7

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum

  1. Trang chủ
  2. Kho học tập liệu số trung học cơ sở và THPT
  3. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, 8,10 và 11

Lượt xem:

Đọc bài xích viết


1. Tài liệu giáo dục và đào tạo khu vực lớp 7

TT Bài học Lớp
1 Bìa tài liệu 7
2 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 7
3 Tài liệu chỉ dẫn nhà giáo lớp 7 7

2. Tài liệu Gáo dục khu vực lớp 8

TT Bài học Lớp
1 Tài liệu dạy dỗ khu vực lớp 8 8
2 Tài liệu chỉ dẫn nhà giáo lớp 8 8

3. Tài liệu giáo dục và đào tạo khu vực lớp 10

TT Bài học Lớp
1 Bìa tài liệu 10
2 Tài liệu dạy dỗ khu vực lớp 10 10
3 Tài liệu chỉ dẫn nhà giáo lớp 10 10

4. Tài liệu giáo dục và đào tạo khu vực lớp 11

TT Bài học Lớp
1 Tài liệu dạy dỗ khu vực lớp 11 11
2 Tài liệu chỉ dẫn nhà giáo lớp 11 11

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Kho học tập liệu Số – Ngành giáo dục và đào tạo và Đào tạo (11/09/2023)
  • Kho học tập liệu số trung học cơ sở và THPT (11/09/2023)