hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2

Cacbon - Silic

Câu 156580: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 vô 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2

A. 10,6.   

B. 12,6.       

C. 16,6.     

D. 18,6.

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bài toán hít vào CO2 vô hỗn hợp kiềm:

(*) = nOH-/nCO2

+ Nếu (*) ≤ 1 thì chỉ tạo nên muối hạt HCO3-

+ Nếu 1 < (*) < 2 => Tạo HCO3- và CO32-

+ Nếu (*) ≥ 2 => tạo nên muối hạt CO32-

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

 • Đáp án : B

  (2) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  nCO2 = 0,1 mol ; nNaOH = 0,25 mol 

  Ta thấy: nNaOH : nCO2 = 0,25 : 0,1 = 2,5 > 2 => NaOH dư

  CO2 + 2NaOH   →  Na2CO3 + H2O

  0,1 →     0,2 dư 0,05 → 0,1                 (mol)

  Vậy hóa học rắn khan sau phản xạ gồm: 0,1 mol Na2CO3 và 0,05 mol NaOH.

  => m chất rắn = 0,1.106 + 0,05.40 = 12,6 gam

  Chú ý:

  Xem thêm: danh sách liên kết đơn

  Chú ý: NaOH dư cũng là 1 trong những hóa học rắn sau phản xạ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.