kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

bao tranthanh

Câu 12: Kết luận nào là sau đây đúng khi nói tới chừng dịch gửi của một vật A) Khi vật vận động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì khuôn khổ của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vì thế )C) Độ dịch gửi được màn biểu diễn vì thế 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của vận động, có tính rộng lớn chủ yếu vì thế khoảng cách thân thiết địa điểm đầu và...Đọc tiếpCâu 12: Kết luận nào là sau đây đúng khi nói tới chừng dịch gửi của một vật A) Khi vật vận động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì khuôn khổ của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vì thế )C) Độ dịch gửi được màn biểu diễn vì thế 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của vận động, có tính rộng lớn chủ yếu vì thế khoảng cách thân thiết địa điểm đầu và địa điểm cuối. kí hiệu d➝D) Khi vật vận động trực tiếp, với thay đổi chiều thì khuôn khổ của chừng dịch gửi và quãng lối đi được đều nhau ( d = s )Câu 15: Chọn tuyên bố sai A) Vecto chừng dời là một trong vecto nối từ vựng trí đầu và địa điểm cuối của vật gửi độngB) Vật lên đường kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A thì có tính dời vì thế AB + BC + CAC) Vật lên đường kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A có tính dời vì thế 0D) Độ dời hoàn toàn có thể dương, âm hoặc vì thế 0

Hoàng Đức Long

Đức anh Nguyễn

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Một xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất khi trải qua A nó lên đường được quãng đàng AB nhiều năm cấp 15 lượt quãng lối đi được nhập giây sau cùng và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì khuôn khổ v0/a ngay sát độ quý hiếm nào là nhất sau đây? A. 8,1 s.  B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...

Đọc tiếp

Hoàng Đức Long

Một xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất khi trải qua A nó lên đường được quãng đàng AB nhiều năm cấp 15 lượt quãng lối đi được nhập giây sau cùng và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì khuôn khổ v0/a ngay sát độ quý hiếm nào là nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...Đọc tiếpMột xe pháo máy đang được vận động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy vận động trực tiếp châm dần dần đều với vận tốc a. một giây thứ nhất khi trải qua A nó lên đường được quãng đàng AB nhiều năm cấp 15 lượt quãng lối đi được nhập giây sau cùng và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì khuôn khổ v0/a ngay sát độ quý hiếm nào là nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4 s.