khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

Câu hỏi:

06/08/2022 7,804

Bạn đang xem: khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

A. Dung dịch Br2.             

Đáp án chủ yếu xác

B. H2/Ni, to.                       

C. KMnO4/to.                    

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: A

Toluen ko phản xạ với hỗn hợp Br2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đó là ancol?

A. CH3-O-CH3.                 

B. CH3OH.                        

C. HCHO.                         

D. C2H5COOH.

Câu 2:

Cho phản xạ sau: (CH3)2CHCH2CH3 + Cl2 askt  phản ứng bên trên rất có thể tạo ra trở nên từng nào thành phầm thế monoclo?

A. 2.                                  

B. 5.                                  

C. 3.                                  

D. 4.

Câu 3:

Công thức kết cấu của stiren là:

A. C6H5-CH=CH2.            

B. C6H5CH2CH3.               

C. C6H6.                            

D. C6H5CH3.

Xem thêm: cách ghi bản kiểm điểm

Câu 4:

Cho sơ vật dụng pha chế như sau

Media VietJack

Khí X rất có thể là khí này sau đây?

A. C2H6.                            

B. CH4.                             

C. NH3.                             

D. C2H2.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo thích hợp CH4, C3H4, C2H4, C4H10 chiếm được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 12.                                

B. 56,8.                             

C. 10,8.                             

D. 14,4.

Câu 6:

Tiến hành thực nghiệm test đặc điểm của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo dõi quá trình sau đây:

Bước 1: Cho vô nhì ống thử, từng ống khoảng tầm 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, rung lắc nhẹ nhàng.

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhì. Lắc nhẹ nhàng cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thực nghiệm tiếp tục tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhì ống thử đều sở hữu kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhì kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, rất có thể thay cho hỗn hợp NaOH vì chưng hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường xung quanh cho tới phản xạ tạo ra phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai tạo nên hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

(7) Tại bước (1) rất có thể hỗn hợp CuSO4 vì chưng hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

D. 5.

Xem thêm: by the age of 25