khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì

Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng gấp rất nhiều lần, thì:

Bạn đang xem: khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì

A. tốc độ của vật tăng gấp rất nhiều lần.

B. động lượng của vật tăng gấp rất nhiều lần.

C. động năng của vật tăng gấp rất nhiều lần.

D. thế năng của vật tăng gấp rất nhiều lần.

Đáp án B

Sách 25 đề ôn đua review năng lượng 2024, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách ID cơ vật lý, PRO S ôn đua thpt vương quốc 2024, tổng ôn cơ vật lý lớp 12 giành riêng cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kiến thức và kỹ năng ôn đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: nhân đa thức với đa thức

Sách tự động học tập, pro S ôn đua lớp 12 - Moonbook

150.000đ 79.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn đua review năng lượng 2024, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo dõi chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: chuyên đề sinh 10 chân trời sáng tạo

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID