kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 89,717

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách Một trong những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì thế tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. đạp tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại gửi dời được bố trí theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện gửi động

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

B. nam châm từ đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm từ gửi động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng lạ nhưng mà Lúc tớ giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC này ê thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay hợp ý kim)

A. bất biến.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm vày ko.

C. tăng cho tới vô rất rất.

D. hạn chế cho tới một giá chỉ trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện vô hóa học khí là loại gửi dời sở hữu vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vày nhị đầu ông tơ hàn tạo ra trở thành một mạch kín, hiện tượng lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu ông tơ hàn không giống nhau.

B. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất kiểu như nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu ông tơ hàn không giống nhau.

C. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu ông tơ hàn đều nhau.

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

D. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất kiểu như nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu ông tơ hàn đều nhau.