metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu hỏi:

21/02/2020 48,661

Bạn đang xem: metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

D. CH2 = CHCOOCH3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Metyl acrylat với công thức cấu trúc thu gọn gàng là CH2 = CHCOOCH3

Tên gọi của những hóa học với công thức cấu trúc thu gọn gàng trên:

A. CH3COOC2H5: etyl axetat

B. CH3COOCH3: metyl axetat

C. C2H5COOCH3: metyl propionat

D. CH2 = CHCOOCH3: metyl acrylat

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp ý này ion Na+ ko tồn bên trên nếu như tao tiến hành những phản xạ chất hóa học sau:

A. NaOH tính năng với HCl.

B. NaOH tính năng với hỗn hợp CuCl2.

C. Nung rét NaHCO3

D. Điện phân NaOH rét chảy

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Saccarozơ với tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

C. Xenlulozơ tan đảm bảo chất lượng nội địa và etanol

D. Thủy phân trọn vẹn tinh ranh bột vô hỗn hợp H2SO4, đun rét, tạo nên fructozơ

Câu 3:

Nung lếu láo hợp ý bao gồm Cr2O3, Fe3O4 và Al dư chiếm được hóa học rắn A. A gồm:

A. Cr2O3, Fe, Al2O3

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

B. Cr, Fe, Al2O3, Al

C. Fe3O4, Cr, Al2O3

D. Cr, Fe, Al

Câu 4:

Nhúng một thanh Fe vô hỗn hợp HCl nhận biết thanh Fe tiếp tục tan thời gian nhanh nếu như tao nhỏ thêm vô hỗn hợp một vài ba giọt:

A. hỗn hợp K2SO4

B. hỗn hợp Na2SO4

C. hỗn hợp CuSO4

D. đung dịch NaOH

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 10,8g một oxit Fe cần thiết vừa vặn đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M. Oxit Fe là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO và Fe3O4

Câu 6:

Đ ty uế vô cơ sở y tế người tao thông thường dùng:

A. tia phóng xạ

B. nước Gia-ven

C. khí ozon

Xem thêm: viết cấu hình electron từ 1 đến 30

D. clorua vôi