muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 62,885

Có những tuyên bố sau:                     

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều phải có phản xạ color biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một trong đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí với hương thơm khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì như thế toàn bộ những muối bột amoni đều tan vô nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc điểm này

(3)       Sai vì như thế link peptit nên là link -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí hương thơm khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố đích thị.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tao dùng theo lần lượt những dung dịch test này sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những phán xét sau:

(1). cũng có thể tạo nên tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng láo ăn ý Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít hoàn toàn có thể thuộc tính với bazơ tạo ra muối bột và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric hoàn toàn có thể thực hiện thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr hoàn toàn có thể chiếm được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau với có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh vô ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo ra hỗn hợp color tím. Có từng nào phán xét đích thị ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Câu 3:

Hỗn ăn ý E bao gồm nhị hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều phải có đặc điểm lưỡng tính. Cho m gam láo ăn ý E thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 4,48 lít khí Z (Z là ăn ý hóa học vô cơ). Mặt không giống, Lúc mang đến m gam láo ăn ý E thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun rét bay đi ra 6,72 lít khí T (T là ăn ý hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh lơ quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn bao gồm nhị hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. trăng tròn,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. trăng tròn,7 gam.

Câu 4:

Hỗn ăn ý X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam láo hợp Y gồm 2 muối bột D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) láo ăn ý Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp đến với tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối bột E trong láo ăn ý Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 5:

Hỗn ăn ý khí X bao gồm etylamin và nhị hiđrocacbon đồng đẳng liên tục. Đốt cháy trọn vẹn 100ml láo ăn ý X vị một lượng oxi vừa phải đầy đủ, chiếm được 550ml láo ăn ý Y bao gồm khí và tương đối nước. Nếu mang đến Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì còn sót lại 250ml khí (các thể tích khí và tương đối đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo ra Octapeptit Y. Y với phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

D. 686