nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

Câu hỏi:

22/03/2020 16,761

Bạn đang xem: nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

C. Giao quẹt sóng năng lượng điện từ

D. nằm trong hưởng trọn năng lượng điện từ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Hoạt động của mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu thanh phụ thuộc hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện kể từ.

Chọn đáp án D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kí hiệu những mạch vô máy thu thanh và vạc thanh như sau: (1) mạch tách sóng; (2) mạch khuếch tán âm tần; (3) mạch khuếch tán cao tần; (4) mạch trở nên điệu.

Trong sơ thiết bị của một máy thu thanh vô tuyến năng lượng điện, không có mạch này kể trên?

A. (1) và (2)

B. (3)

C. (3) và (4)

D. (4)

Câu 2:

Kí hiệu những mạch vô máy thu vô tuyến năng lượng điện như sau: : (1) mạch tách sóng ; (2) mạch khuếch tán ; (3) mạch trở nên điệu ; (4) mạch lựa chọn sóng.

Trong những máy thu thanh, máy thu hình, mạch này nêu bên trên hoạt động và sinh hoạt dựa vào hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện từ?

A. (1)

B. (4)

C. (2) và (3)

D. (1) và (4)

Câu 3:

Mạch xấp xỉ LC vô máy thu vô tuyến sở hữu năng lượng điện dung Co = 8.10–8 F và chừng tự động cảm L = 2.10–6 H, nhận được sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng 240π m. Để nhận được sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng 18π m người tao nên giắt thêm vô mạch một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C vì như thế từng nào và giắt như vậy nào?

A. Mắc tiếp nối nhau và C = 4,53.10–10 F

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

B. Mắc tuy nhiên song và C = 4,53.10–10 F

C. Mắc tuy nhiên song và C = 4,53.10–8 F

D. Mắc tiếp nối nhau và C = 4,53.10–8 F

Câu 4:

Mạch thu sóng sở hữu lối vô là mạch xấp xỉ LC, tụ năng lượng điện C là tụ bằng phẳng bầu không khí thì Lúc cơ bước sóng nhưng mà mạch nhận được là 40 m. Nếu nhúng 2/3 diện tích S những bạn dạng tụ vô vào năng lượng điện môi sở hữu hằng số năng lượng điện môi ε = 2,5 thì bước sóng nhưng mà mạch nhận được Lúc cơ bằng

A. 66 m

B. 56 m

C. 58 m

D. 69 m

Câu 5:

Mạch xấp xỉ của một máy vạc sóng vô tuyến bao gồm cuộn cảm và một tụ năng lượng điện bằng phẳng nhưng mà khoảng cách thân mật nhị bạn dạng tụ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khi khoảng cách thân mật nhị bạn dạng tụ là 4,8mm thì máy vạc rời khỏi sóng sở hữu bước sóng 300 m, nhằm máy vạc rời khỏi sở hữu bước sóng 240 m thì khoảng cách thân mật nhị bạn dạng tụ nên tăng thêm

A. 6,0 mm

B. 7,5 mm

C. 2,7 mm

D. 1,2 mm

Câu 6:

Khi giắt tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì tạo ra mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ hoàn toàn có thể nhận được sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng 30 m; Lúc giắt tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C2 với cuộn cảm L thì tạo nên mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ hoàn toàn có thể nhận được sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng 40 m. Khi giắt (C2 tuy nhiên song C1) rồi giắt với cuộn L thì tạo nên mạch xấp xỉ nhận được sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng là

A. 50 m

B. 10 m

C. 70 m

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. 35 m