nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

Câu hỏi:

29/11/2019 37,289

A. Cho dư dung dịch HCl vô dung dịch natri aluminat.

Bạn đang xem: nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

B. Thổi dư CO2dung dịch natri aluminat.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cho dư dung dịch NaOH vô dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 ứng dụng với nướC.

Chọn B: NaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3↓ + NaHCO3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Al phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 4,05

B. 2,70

C. 8,10.

D. 5,40

Câu 2:

Trong phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo nên muối bột nitrat là:

A. 1 và 3.

B. 3 và 2.

C. 4 và 3.

D. 3 và 4.

Câu 3:

Hòa tan không còn 4,68 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vô H2O dư, thu được một,344 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. NA.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

B. K.

C. Li.

D. RB.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi nói đến nhôm oxit?

A. Al2O3 được sinh rời khỏi Lúc nhiệt độ phân muối bột Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử vày CO ở nhiệt độ phỏng cao.

C. Al2O3 tan được vô dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit ko tạo nên muối

Câu 5:

Cho 17,82 gam lếu láo hợp ý bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong tê liệt oxi cướp 12,57% về khối lượng) vô nước dư, nhận được a mol khí H2và hỗn hợp X. Cho hỗn hợp CuSO4 dư vô X, nhận được 35,54 gam kết tủA. Giá trị của a là.

A.0,08.

B. 0,12.

C.0,10.

D.0,06.

Câu 6:

Phản ứng nào là tại đây đôi khi lý giải sự tạo hình thạch nhũ vô huyệt động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?

A. CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2.

C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2.

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

D. CaCO3  CaO + CO2.