nước ta có mấy ngư trường trọng điểm

Cho tôi chất vấn 4 ngư vụ trọng tâm của việt nam lúc bấy giờ là gì? Ngư dân được tương hỗ cho vay vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay bao nhiêu? Câu chất vấn kể từ chị D.C (Quảng Nam).

4 ngư vụ trọng tâm của việt nam lúc bấy giờ là gì?

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Quy quyết định phát hành tất nhiên Quyết quyết định 27/2005/QĐ-BTS quy quyết định như sau:

Giải quí kể từ ngữ
...
4. Ngư ngôi trường trọng tâm là vùng đại dương sở hữu mối cung cấp lợi thủy hải sản đa dạng và phong phú, sở hữu tỷ lệ triệu tập cao của một hoặc nhiều loại thủy hải sản có mức giá trị kinh tế; sở hữu con số rộng lớn tàu thuyền của đa số địa hạt triệu tập đánh bắt cá theo đòi mùa vụ.
...

Theo cơ, ngư vụ trọng tâm sẽ là vùng đại dương sở hữu mối cung cấp lợi thủy hải sản đa dạng và phong phú, sở hữu tỷ lệ triệu tập cao của một hoặc nhiều loại thủy hải sản có mức giá trị kinh tế; sở hữu con số rộng lớn tàu thuyền của đa số địa hạt triệu tập đánh bắt cá theo đòi mùa vụ.

Bạn đang xem: nước ta có mấy ngư trường trọng điểm

Hiện ni, việt nam sở hữu 04 ngư vụ trọng tâm, cơ là:

- Ngư ngôi trường Cà Mau - Kiên Giang.

- Ngư ngôi trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ngư ngôi trường Hải Phòng Đất Cảng - Quảng Ninh.

- Ngư ngôi trường quần hòn đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

4 ngư vụ trọng tâm của việt nam lúc bấy giờ là gì? Ngư dân được tương hỗ cho vay vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay bao nhiêu?

Xem thêm: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

4 ngư vụ trọng tâm của việt nam lúc bấy giờ là gì? Ngư dân được tương hỗ cho vay vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Ngư dân đánh bắt cá bên trên 4 ngư vụ trọng tâm được tương hỗ cho vay vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay bao nhiêu?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết định 67/2014/NĐ-CP (được sửa thay đổi vày khoản 3 Điều 1 Nghị quyết định 89/2015/NĐ-CP) quy quyết định về lãi suất vay vay mượn như sau:

Chính sách tín dụng
...
1. Chính sách tín dụng thanh toán đóng góp mới mẻ, tăng cấp tàu, bao gồm:
...
c) Hạn nấc vay mượn, lãi suất vay vay mượn và nấc bù chênh nghiêng lãi suất vay rõ ràng như sau:
- Đối với đóng góp mới mẻ tàu cty phục vụ hầu cần khai quật thủy hải sản xa xôi bờ, bao hàm cả công cụ, trang vũ trang sản phẩm hải; công cụ vũ trang bảo vệ hải sản; bảo vệ sản phẩm hóa; bốc xếp sản phẩm hóa:
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ thép, vỏ vật tư mới: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 95% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 1%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 6%/năm.
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ, với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.
- Đối với đóng góp mới mẻ tàu khai quật thủy hải sản xa xôi bờ, bao hàm cả công cụ, trang vũ trang sản phẩm hải; vũ trang đáp ứng khai thác; ngư lưới cụ; trang vũ trang bảo vệ hải sản:
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ thép, vỏ vật tư mới mẻ sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV cho tới bên dưới 800CV: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng tối nhiều 90% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ tàu với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 2%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 5%/năm.
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ thép, vỏ vật tư mới mẻ sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 800CV trở lên: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 95% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ tàu với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 1%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 6%/năm.
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.
+ Trường hợp ý đóng góp mới mẻ tàu vỏ mộc mặt khác gia cố quấn vỏ thép, quấn vỏ vật tư mới mẻ mang lại tàu: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn góp vốn đầu tư đóng góp mới mẻ tàu với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.
- Đối với tăng cấp tàu vỏ mộc, vỏ vật tư mới mẻ sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu bên dưới 400CV trở nên tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên trên và tăng cấp hiệu suất máy so với tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.
- Đối với tình huống gia cố quấn vỏ thép; quấn vỏ vật tư mới; mua sắm ngư lưới cụ, trang vũ trang sản phẩm hải, trang vũ trang khai quật, công cụ trang vũ trang bảo vệ thành phầm, trang vũ trang bốc xếp sản phẩm hóa: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn tăng cấp với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.
- Tàu cá đóng góp mới mẻ cần dùng máy thủy mới; tình huống tăng cấp máy tàu hoàn toàn có thể dùng máy thủy mới mẻ hoặc máy thủy Like New 99% theo đòi quy quyết định.

Như vậy, không chỉ có ngư gia đánh bắt cá bên trên 4 ngư vụ trọng tâm nhưng mà ngư gia rằng công cộng nếu như thỏa mãn nhu cầu đầy đủ ĐK sẽ tiến hành tương hỗ quyết sách tín dụng thanh toán cho vay vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay vay mượn như sau:

Đối với tăng cấp tàu vỏ mộc, vỏ vật tư mới mẻ sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu bên dưới 400CV trở nên tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên trên và tăng cấp hiệu suất máy so với tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng ngân hàng thương nghiệp tối nhiều 70% tổng vốn tăng cấp tàu với lãi suất vay 7%/năm, vô cơ ngôi nhà tàu trả 3%/năm, ngân sách nước nhà cấp cho bù 4%/năm.

Xem thêm: công thức tính cán cân xuất nhập khẩu

Điều khiếu nại nhằm ngư gia vay vốn ngân hàng tăng cấp tàu là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị quyết định 67/2014/NĐ-CP (được sửa thay đổi vày khoản 2 Điều 1 Nghị quyết định 89/2015/NĐ-CP) quy quyết định như sau:

Chính sách tín dụng
...
1. Chính sách tín dụng thanh toán đóng góp mới mẻ, tăng cấp tàu, bao gồm:
a) Chủ tàu đặt mua đóng góp mới mẻ tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên; tăng cấp tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu bên dưới 400CV trở nên tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên trên và tăng cấp hiệu suất máy so với tàu sở hữu tổng hiệu suất máy chủ yếu kể từ 400CV trở lên trên khai quật thủy hải sản xa xôi bờ, tàu cty phục vụ hầu cần khai quật thủy hải sản xa xôi bờ; ngôi nhà tàu được triển khai một hoặc nhiều nội dung: Thay máy tàu; gia cố quấn vỏ thép; quấn vỏ vật tư mới; mua sắm ngư lưới cụ, trang vũ trang sản phẩm hải, trang vũ trang khai quật, công cụ trang vũ trang bảo vệ thành phầm, trang vũ trang bốc xếp sản phẩm hóa
b) Điều khiếu nại vay: Các đối tượng người sử dụng đang được hoạt động và sinh hoạt nghề đánh bắt cá sở hữu hiệu suất cao, sở hữu tài năng tài chủ yếu và sở hữu phương án phát hành rõ ràng, được Ủy ban dân chúng những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương phê duyệt.
...

Theo cơ, những đối tượng người sử dụng đang được hoạt động và sinh hoạt nghề đánh bắt cá sở hữu hiệu suất cao, sở hữu tài năng tài chủ yếu và sở hữu phương án phát hành rõ ràng, được Ủy ban dân chúng những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương phê duyệt được tương hỗ vay vốn ngân hàng tăng cấp tàu.

Phan Thị Huyền Trân