ở tây nam á dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

Điểm của người tiêu dùng.Mỗi câu vấn đáp đích thị được

Xem thêm: bảng đơn vị đo thời gian

Câu chất vấn này theo phương thức lựa chọn đáp án đích thị, sau thời điểm hiểu kết thúc thắc mắc, chúng ta bấm vào một trong những vô số những đáp án tuy nhiên công tác thể hiện bên dưới, tiếp sau đó nhấn vào nút gửi nhằm đánh giá đáp án và sẵn sàng gửi quý phái thắc mắc nối tiếp tiếp

Trả tiếng đúng trong vòng thời hạn quy toan các bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 5 phút trước tiên + 5 điểm
Trong khoảng 5 phút -> 10 phút + 4 điểm
Trong khoảng 10 phút -> 15 phút + 3 điểm
Trong khoảng 15 phút -> đôi mươi phút + 2 điểm
Trên đôi mươi phút + 1 điểm

Tổng thời hạn thực hiện từng câu (không giới hạn)

Bấm vô trên đây nếu như trừng trị hiện nay đem lỗi hoặc ham muốn gửi gom ý