phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

hint-header

Cập nhật ngày: 10-07-2022

Bạn đang xem: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thiện Phong


Phản ứng chất hóa học của những thích hợp hóa học cơ học với điểm lưu ý là

thường xẩy ra đặc biệt nhanh chóng và cho 1 thành phầm độc nhất.

B

thường xẩy ra lờ đờ, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

C

thường xẩy ra đặc biệt nhanh chóng, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

D

thường xẩy ra đặc biệt lờ đờ, tuy nhiên trọn vẹn, bám theo một phía xác lập.

Chủ đề liên quan

Cấu tạo ra chất hóa học là

A

số lượng links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

B

số lượng những nguyên vẹn tử vô phân tử.

C

thứ tự động links trong số những nguyên vẹn tử vô phân tử.

D

bản hóa học links trong số những nguyên vẹn tử vô PT

Công thức đơn giản và giản dị nhất của thích hợp hóa học cơ học là

A

công thức biểu thị số nguyên vẹn tử của từng yếu tố vô phân tử.

B

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần tối giản về số nguyên vẹn tử của những yếu tố vô phân tử.

C

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần về hóa trị của từng yếu tố vô phân tử.

D

Xem thêm: tập nghiệm của phương trình

công thức biểu thị tỉ lệ thành phần về lượng yếu tố với vô phân tử.

Phát biểu này sau đó là sai.

A

Liên kết chất hóa học đa phần vô thích hợp hóa học cơ học là links nằm trong hóa trị.

B

Các hóa học với cấu trúc và đặc điểm tương tự động nhau tuy nhiên về bộ phận phân tử không giống nhau một hoặc nhiều group –CH2– là đồng đẳng của nhau.

C

Các hóa học với nằm trong lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D

Liên kết tía bao gồm nhị links π và một links σ.

Hiện tượng những hóa học với cấu trúc và đặc điểm chất hóa học tương tự động nhau, bọn chúng chỉ rộng lớn tầm thường nhau một hoặc nhiều group metylen (–CH2–) được gọi là hiện tại tượng

Hợp hóa học X (chứa C, H, O) với M<170 gam/mol. Đốt cháy trọn vẹn 4,86 gam X sinh đi ra 4,05 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Đốt cháy không còn 0,1 mol một hiđrocacbon X cần thiết vừa phải không còn 13,44 lít khí O2 (ở đktc). Có từng nào công thức phân tử của X vừa lòng đặc điểm bên trên ?

Đốt cháy 0,01 mol hiđrocacbon X chiếm được 672 ml khí CO2 (ở đktc). Số công thức phân tử vừa lòng đặc điểm của X là

X là thích hợp hóa học cơ học với phân tử khối vày 124. Thành phần % bám theo lượng của những yếu tố là 67,74% C; 6,45% H; 25,81% O. Công thức phân tử của X là

Đốt cháy 200ml tương đối một thích hợp hóa học cơ học X chứa chấp C, H, O vô 900ml O2, thể tích lếu láo thích hợp khí chiếm được là 1 trong những,3 lít. Sau Khi dừng tụ tương đối nước chỉ với 700ml. Tiếp bám theo cho tới qua quýt hỗn hợp KOH dư chỉ với 100ml khí cất cánh đi ra. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất. CTPT của Y là

Khi tổ chức phân tách tấp tểnh lượng Vi-Ta-Min C, người tao xác lập được dung lượng Tỷ Lệ (về khối lượng) những yếu tố như sau : %C = 40,91% ; %H = 4,545%; %O = 54,545%. thạo Khi nhen nhóm cháy 1 mol Vi-Ta-Min C chiếm được 6 mol CO2. CTPT của Vi-Ta-Min C là

Biết m(g) một hidrocacbon A cướp nằm trong thể tích với m(g) CO2 ở nằm trong ĐK sức nóng chừng áp suất. Công thức phân tử của A là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hóa học cơ học X cần thiết 0,4 mol O2 sau phản xạ chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Vậy công thức phân tử của X là:

Đốt cháy trọn vẹn 10 ml một hiđrocacbon ở thể khí vày oxi, sau phản xạ chiếm được 95 ml lếu láo thích hợp khí và tương đối. Dẫn lếu láo thích hợp khí và tương đối này qua quýt hỗn hợp H2SO4 quánh dư, thể tích khí rời khỏi là 65 ml, tiếp cho tới dẫn qua quýt hỗn hợp nước vôi vô dư, thể tích khí rời khỏi là 25 ml. Các thể tích đo ở đktc. Công thức phân tử của hiđrocacbon là

Hợp hóa học cơ học X với chứa chấp CxHyN và với phân tử khối là 107; Hãy cho thấy thêm thể tích O2 (đktc) cần thiết dùng để làm hoàn toàn có thể nhen nhóm cháy trọn vẹn 0,1 mol hóa học cơ học X ?

Đốt cháy trọn vẹn m gam hóa học cơ học X chiếm được 2,75m gam CO2 và 2,25m gam H2O. CTPT của X là:

Hidrocacbon A với 150 < MA <170. Đốt cháy trọn vẹn m (g) A chiếm được m(g) nước. Công thức phân tử của A là

Khi nhen nhóm 2 thể tích khí X cần thiết 10 thể tích O2 chiếm được 6 thể tích CO2 và 8 thể tích tương đối H2O. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất. Công thức phân tử của X là

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

Hỗn thích hợp X bao gồm CH4O; C2H4O và C3H8O. Đem nhen nhóm cháy trọn vẹn 0,1 mol lếu láo thích hợp cần thiết 6,272 lít O2 (đktc). Hấp thụ không còn thành phầm cháy vô nước vôi vô dư thấy với đôi mươi,0 gam kết tủa và lượng hỗn hợp tách m gam. Vậy độ quý hiếm của m là

Hỗn thích hợp X bao gồm C2H4, C3H6, C4H8. Tính thể tích O2 (đktc) cần thiết dùng để làm nhen nhóm cháy không còn 14,0 gam lếu láo thích hợp X?

Hợp hóa học cơ học Z chỉ chứa chấp những yếu tố (C, H, O) vô bại với 49,54%C; 6,42%H về lượng. Hóa tương đối trọn vẹn 10,9 gam Z chiếm được luôn thể tích vày thể tích của 0,7 gam nitơ vô nằm trong ĐK về sức nóng chừng và áp suất. Công thức phân tử của Z là