thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Bạn đang xem: thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn chỉ bảo Yến


Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN sở hữu điểm sáng nào là sau đây?

Cảnh quan lại cận xích đạo gió bấc.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió bấc.

D

Cảnh quan lại tương tự như vùng ôn đới núi cao.

Chủ đề liên quan

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo đuổi chừng cao ở VN biểu thị rõ ràng qua chuyện những trở thành phần

A

khí hậu, khu đất đai, loại vật.

B

sông ngòi, khu đất đai, nhiệt độ.

C

sinh vật, khu đất đai, sông ngòi.

D

khí hậu, loại vật, sông ngòi.

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở VN sở hữu điểm sáng là

A

các mon đều sở hữu sức nóng chừng bên trên 28°C.

B

không sở hữu mon nào là sức nóng chừng bên dưới 25°C.

C

không sở hữu mon nào là sức nóng chừng bên trên 25°C.

D

chỉ sở hữu 2 mon sức nóng chừng bên trên 25°C.

Phát biểu nào là tại đây không cần là điểm sáng của phần cương vực phía Bắc nước ta?

A

Trong năm sở hữu một mùa ướp đông.

B

Thời tiết thông thường thao diễn trở thành phức tạp.

C

Có một mùa thô thâm thúy kéo dãn dài.

D

Biên chừng sức nóng chừng khoảng năm rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đích với nhiệt độ của phần cương vực phía Nam nước ta?

A

Biên chừng sức nóng chừng khoảng năm rộng lớn.

B

Nhiệt chừng khoảng năm bên trên 25o

C

C. Phân hóa nhì mùa mưa và thô rõ ràng rệt.

D

Nền sức nóng chừng thiên về nhiệt độ xích đạo.

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội cho tới vùng cương vực phía Bắc là đới rừng

Ở vùng cương vực phía Bắc, bộ phận loại cướp ưu thế là

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội cho tới vùng cương vực phía Nam là

A

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

B

rừng cận xích đạo gió bấc.

Thành phần loại cướp ưu thế tại đoạn cương vực phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam hầu hết vì

A

có nền sức nóng chừng thấp rộng lớn.

B

có nền sức nóng chừng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở VN hầu hết do

A

mạng lưới sông ngòi dày đặc rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

nguồn nước ngầm phong phú và đa dạng rộng lớn.

D

ảnh hưởng trọn của gió bấc Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân mật nhì điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên hầu hết do

A

tác động của gió bấc và phía những sản phẩm núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển khơi.

C

ảnh hưởng trọn của biển khơi và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những sản phẩm núi.

Ở nước tao, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa sầm uất đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa sầm uất đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu bởi gió mùa Đông Bắc.

Vùng phía Nam VN không sở hữu đai ôn đới gió bấc bên trên núi vì

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không sở hữu gió bấc Đông Bắc hoạt động và sinh hoạt.

Biểu hiện tại nào là tại đây không thể hiện tại sự không giống nhau về nhiệt độ thân mật nhì miền Nam, Bắc?

Biên chừng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam hầu hết do

A

gần chí tuyến, sở hữu bão táp Tín phong.

B

có mùa ướp đông, địa hình thấp.

C

có bão táp fơn Tây Nam, địa hình cao.

D

gần chí tuyến, sở hữu mùa ướp đông.

Thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc - Nam không phải bởi nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

A

Các sản phẩm núi được đặt theo hướng tây - sầm uất.

B

Lãnh thổ rộng lớn mênh mông 70 kinh tuyến.

C

Lãnh thổ trải lâu năm khoảng chừng 150 vĩ tuyến.

D

Phạm vi hoạt động và sinh hoạt gió bấc Đông Bắc.

Khí hậu thoáng mát, nhiệt độ tăng cùng theo với khu đất feralit sở hữu mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở VN đang được tạo nên tiện lợi cho

A

các loài loại vật kể từ phương Nam di trú lên.

B

rừng cận xích đạo lá rộng lớn cải cách và phát triển mạnh.

C

quá trình feralit ra mắt với độ mạnh mạnh.

D

rừng cận sức nóng lá rộng lớn và lá kim cải cách và phát triển.

Gió mùa Tây Nam cho tới sớm rộng lớn đã từng cho tới điểm Nam Tây Bắc có

A

mùa hạ cho tới sớm rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

B

mùa hạ ngắn lại hơn nữa ở vùng núi Đông Bắc.

C

mùa hạ cho tới muộn rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

D

mùa hạ kết cổ động sớm rộng lớn vùng Đông Bắc.

Sự phân loại mùa nhiệt độ trở thành mùa mưa và mùa thô tại đoạn cương vực phía Nam đặc biệt quan trọng rõ rệt kể từ vĩ độ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN sở hữu điểm sáng nào là sau đây?

A

Cảnh quan lại cận xích đạo gió bấc.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Xem thêm: diện tích đáy khối chóp

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió bấc.

D

Cảnh quan lại tương tự như vùng ôn đới núi cao.