tiếng anh lớp 6 unit 1

Getting Started - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle). 3. Write ONE word from the box in each gap. 4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to tướng meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to tướng the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to tướng study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let u put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Quý khách hàng đang được sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một ít.

Vy: Ồ, đấy là Duy, các bạn mới mẻ của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất vui mừng được gặp gỡ các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới gần đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của doanh nghiệp coi nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừm! Mình với sách mới mẻ, và tất cả chúng ta với những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! Quý khách hàng coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn coi sáng ngời nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân khoác đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chuồn.

Quảng cáo

decumar

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và khắc ghi Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to tướng the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to tướng study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go to tướng the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong rằng Duy coi bảnh bao khi ăn diện đồng phục.)

4. They have new subjects to tướng study.

(Họ với những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang khoác trên người đồng phục của ngôi trường.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập khuông vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch.)

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ to tướng the same school? - Yes, they tự.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích to tướng study? - I Like to tướng study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh khoác đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy với cùng 1 người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they tự.

( - Phong, Vy và Duy với học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi thông thoáng khi ăn diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích to tướng study? - I lượt thích to tướng study English and history.

(Bạn quí học tập môn gì? - Tôi quí học tập giờ đồng hồ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây viết chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng nhưng mà em phát hiện ra nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập dượt và lý thuyết tại đoạn A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập dượt và lý thuyết tại đoạn A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Sucess

  Tổng phù hợp những bài xích tập dượt và lý thuyết tại đoạn Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập dượt và lý thuyết tại đoạn Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập dượt và lý thuyết tại đoạn Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 lịch trình mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết canh ty học viên lớp 6 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.