toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Câu hỏi:

27/07/2019 156,313

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và lòng tin của quả đât được áp dụng vô quy trình phát triển là mức độ làm việc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những nguyên tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nguyên tố này bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát triển.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát triển.

D. Trung tâm vật hóa học.

Câu 2:

Hệ thống những vật thực hiện trọng trách truyền dẫn sự tác dụng của quả đât lên đối tượng người dùng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát triển.

D. nguyên vật liệu.

Câu 3:

Yếu tố này tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc văn minh.

Câu 4:

Quá trình phát triển bao gồm những nguyên tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát triển của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và lòng tin.

C. chung con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 6:

Yếu tố này bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu xây cất.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91