toán lớp 5 trang 178 179


Mỗi bài bác luyện sau đây đem tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Phần 1: Mỗi bài bác luyện sau đây đem tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng: 

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 178 179

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

\(0,8\% = \) ?

A. \(\dfrac{8}{10}\)                                      B. \(\dfrac{8}{100}\)

C. \(\dfrac{8}{1000}\)                                  D. \(\dfrac{8}{10000}\)

Phương pháp giải:

Viết \(0,8\% \) bên dưới dạng phân số thập phân phụ thuộc vào đặc thù \(1\%=\dfrac{1}{100}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có:   \(0,8\% =\dfrac{8}{1000}\).

Chọn đáp án C. 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Biết 95% của một trong những là 475, vậy \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ là:

A. 19                                          B.95

C. 100                                        D. 500

Phương pháp giải:

- Tìm số cơ tớ lấy 475 phân chia cho tới 95 rồi nhân với 100 hoặc lấy 475 nhân với 100 rồi phân chia cho tới 95.

- Tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số cơ tớ lấy số cơ nhân với \(\dfrac{1}{5}\)

Lời giải chi tiết:

Số cơ là:                 475 ×  100 : 95 = 500.

 \(\dfrac{1}{5}\) của 500 là:         500 \(\times \,\dfrac{1}{5}\) = 100.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Người tớ xếp những hình lập phương nhỏ trở thành những khối. Trong những khối sau đây, khối nào là đem đựng được nhiều hình lập phương nhất ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi kiểm đếm số hình lập phương nhỏ của từng hình tiếp sau đó đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khối A đem 24 hình lập phương, khối B đem 22 hình lập phương; khối C đem 24 hình lập phương; khối D đem 28 hình lập phương.

Vậy khối D đem đựng được nhiều hình lập phương nhất.

Chọn đáp án D.

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1 trang 179

Một tấm bìa hình vuông vắn và đã được tô màu sắc như hình vẽ mặt mũi. Tính:

a) Diện tích của phần đang được tô màu sắc.

b) Chu vi của phần ko tô màu sắc.

Xem thêm: tính từ ed và ing

Phương pháp giải:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc tự diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm. sít dụng công thức C = r x 2 x 3,14

Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc. Áp dụng công thức S = r x r x 3,14

Lời giải chi tiết:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc tự diện tích S của hình tròn trụ nửa đường kính 10cm.

a) Diện tích phần đang được tô màu sắc là:

           10 ×  10 × 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình tròn trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc.

Chu vi của phần ko tô màu sắc là:

          10 ×  2 ×  3,14 = 62,8 (cm)

                                 Đáp số: a) 314cm2 ;

                                              b) 62,8cm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm gà và cá không còn 88 000 đồng. Số chi phí mua sắm cá tự 120% số chi phí mua sắm gà. Hỏi u mua sắm cá không còn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm cá tự 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ đem tỉ số thân thuộc số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

        \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

- Tìm số chi phí mua sắm cá phụ thuộc vào câu hỏi dò thám nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cá và gà : 88000 đồng

Số chi phí cá tự 120% số chi phí gà

Cá : ? đồng

Bài giải:

Số chi phí mua sắm cá tự 120% số chi phí mua sắm gà nên tớ đem tỉ số thân thuộc số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

                  \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu như số chi phí mua sắm gà là 5 phần thì số chi phí mua sắm cá là 6 phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

           5 + 6 = 11 (phần)

Số chi phí mua sắm cá là:

           88000 : 11 × 6 = 48000 (đồng)

                               Đáp số: 48000 đồng. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện luyện công cộng

  Một xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp cơ xe hơi cút được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã đi được cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện luyện công cộng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ một phần hai tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện luyện công cộng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên cần từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như Khi xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện luyện công cộng

  Tính. Trong phụ thân ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng cơ. Hỏi ngày loại phụ thân siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện luyện công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.