trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm vừa đủ những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ vô tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước ta vô toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng quy định được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định đang được xong xuôi.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục xong xuôi trả phú từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ mang đến tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến bộ từng việc mang đến công việc thống nhất tổ quốc tự tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều quy định vô Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được xong xuôi.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh đàng mang đến công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh trúng tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta tiếp tục triển khai xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước ta tiếp tục triển khai xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục triển khai xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc tiếp tục triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác định đợt thứ nhất vô văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước đợt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác định đợt thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh trúng trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi tiêu trọn vẹn gia thế tài chính của giai cung cấp địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh trúng sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc gặp gỡ cần vô công việc triển khai xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa công ty phong con kiến.

B. Không nhìn nhận đúng chuẩn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên tổ quốc không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta tiếp tục tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ tạo ra.

C. tôn tạo mối quan hệ tạo ra, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên xây đắp hạ tầng vật hóa học mang đến công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ tạo ra xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô tạo ra nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn tự địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây đắp trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh vừa đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận tách bóc lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh tạo ra, đấu giành giật buộc Pháp thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ tạo ra, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời điểm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ tạo ra, bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. xây đắp hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến công ty nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hiện Hiệp quyết định Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang kháng Mĩ - Diệm, triển khai xong hóa giải Miền Nam, thống nhất tổ quốc, trả toàn quốc tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất tổ quốc tự tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, triển khai xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời điểm 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm quần chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi ê quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh tự vũ lực.

C. tao tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm này đấu giành giật tự quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tập trung quần chúng vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn trở nên Miền Nam nước ta trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công ụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị đợt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị đợt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị đợt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị đợt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... sang trọng thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng thủ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước ta được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, banh đàng cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật ụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vết bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. TP. hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước đợt loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. với tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tân tiến hoá tổ quốc.

C. với tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây đắp công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social công ty nghĩa vô phạm vi toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân vô phạm vị toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây đắp công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào vô Đại hội Đảng toàn nước đợt loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phù hợp.

D. Kết phù hợp cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 đợt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng chính yếu mang đến quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã sở hữu được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được xây đắp vô giai đoạn miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua tạo ra nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua tạo ra nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục triển khai xong công việc xây đắp và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác xây đắp chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng tao đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng chủ quyền bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được trả sang trọng thế tấn công, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến đường cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội, banh rời khỏi thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa nước ta triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân vô toàn quốc và quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục banh rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng nước ta - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, đi đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. ra quyết định banh tuyến đường này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được bịa vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định banh đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức banh đàng với 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được bịa vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định banh đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, tự phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức tự quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức tự Quân group binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức tự quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, tự phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây đắp tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tao, tạo nên ĐK cho những gia thế địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội mang đến tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành giật hủy hoại tự thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thông dụng giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa thẳm vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến tổ chức chính quyền Diệm, xây đắp và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả công ty trương binh vận là 1 trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thích một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, cần tích rất rất binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp ụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động quần chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả công ty trương binh vận là 1 trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động quần chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật kháng đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân thích lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật kháng - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa lịch sử hào hùng của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa thẳm vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt mặt quân group Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật ụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn, thân thích Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong những công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tiếp tục lung lắc, khủng hoảng rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật ụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong những công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh trúng tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật ụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục đúng lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời dứt.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam canh ty tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi tiêu của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình quyết định với trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược vô tấp nập - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp ụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp ụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp ụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam vô giai đoạn võ thuật kháng kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. tóm lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. dò la Mĩ tuy nhiên tiến công, dò la ngụy tuy nhiên khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không cần là trách nhiệm của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây đắp công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang đến tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong những công việc tiến công ụp kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP. hà Nội được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển sang trọng tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất tổ quốc về mặt mũi tổ quốc.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, rất dị của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh vừa đủ nhất trách nhiệm của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, bảo đảm an toàn miền Bắc triển khai thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục câu kết dân cày vô cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công ụp toàn cỗ giai cung cấp địa công ty phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. xây đắp liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. nguyên nhân cơ bạn dạng nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị đợt loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official