trong các phát biểu sau

Câu hỏi:

28/12/2021 3,230

Bạn đang xem: trong các phát biểu sau

A. Để cân nặng đúng mực lượng của vật tớ cần thiết nhằm cân nặng ở điểm bằng vận. 

B. Để đo đúng mực chừng nhiều năm của vật tớ cần thiết nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thước.

Đáp án chủ yếu xác

C. Để hiểu đúng mực chừng nhiều năm của vật tớ cần thiết bịa đôi mắt coi theo phía vuông góc với đường viền thước ở đầu sót lại của vật. 

D. Để đo đúng mực kết quả của vận khuyến khích khi nhập cuộc giải đấu tớ cần thiết bấm nút stop ngay trong lúc vận khuyến khích va vạch đích.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A – Đúng

B – Sai, tớ hoàn toàn có thể nhằm một đầu của vật trùng với vạch số bất kì của thước, khi nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 nhằm mục tiêu mục tiêu số chỉ của thước ở đầu sót lại của vật đó là chừng nhiều năm của vật tuy nhiên tớ không nhất thiết phải đo lường ngoài ra.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp trật tự quá trình tiếp sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được chừng nhiều năm của một vật?

(1) Ước lượng chừng nhiều năm cần thiết đo nhằm lựa chọn thước đo thích hợp.

(2) Đặt thước dọc từ chiều nhiều năm cần thiết đo vật, sao cho 1 đầu của vật trực tiếp với vạch số 0 của thước.

(3) Đặt đôi mắt coi theo phía vuông góc với đường viền thước ở đầu sót lại của vật.

(4) Đọc và ghi thành phẩm với vạch phân chia sớm nhất với đầu sót lại của vật.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

D. (1), (2), (4), (3)

Câu 2:

Đơn vị nào là sau đấy là đơn vị chức năng đo chiều dài? 

A. Mét (m) 

B. Inch (in) 

C. Dặm (mile) 

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3:

Cân đồng hồ đeo tay tiếp sau đây sở hữu GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

 Bài luyện trắc nghiệm Đo chiều nhiều năm, lượng và thời hạn sở hữu đáp án - Khoa học tập ngẫu nhiên lớp 6 Cánh diều

A. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 200g 

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

B. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 20g 

C. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 2g 

D. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 0,02kg

Câu 4:

Đơn vị nào là sau đấy là đơn vị chức năng đo thời gian? 

A. Tạ 

B. Yến 

C. Giây (s) 

D. Mililít (ml)

Câu 5:

Sắp xếp trật tự quá trình tiếp sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được thời hạn vì thế đồng hồ đeo tay bấm giây năng lượng điện tử?

(1) Nhấn nút SPLIT/RESET nhằm kiểm soát và điều chỉnh về số 0.

(2) Chọn tác dụng đo thích hợp vì thế nút nhấn MODE.

(3) Sử dụng nút START/STOP nhằm chính thức đo.

(4) Nhấn nút START/STOP nhằm kết giục đo.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (4), (3) 

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 6:

Sắp xếp trật tự quá trình tiếp sau đây một cơ hội thích hợp nhất nhằm đo được lượng của một vật vì thế cân nặng đồng hồ?

(1) Ước lượng lượng của vật nhằm lựa chọn cân nặng đo thích hợp.

(2) Đọc và ghi thành phẩm số chỉ của kim theo đòi vạch phân chia sớm nhất.

(3) Đặt vật lên đĩa cân nặng, đôi mắt coi theo phía vuông góc với mặt mày số.

(4) thay đổi nhằm kim cân nặng chỉ đích vạch số 0.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài người lái đò sông đà

D. (1), (4), (3), (2),