trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

Câu hỏi:

12/08/2019 148,754

Bạn đang xem: trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí co2 và

D. C2H5OH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Trong ĐK tương thích glucozơ lên men tạo ra trở nên khí CO2 và ancol etylic (C2H5OH).

C6H12O6 men  ruou 2C2H5OH + 2CO2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức này sau đấy là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 2:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải có kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh ma bột đều không xẩy ra thủy phân Khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở nên vô cây cối nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu trúng là

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilozơ với cấu hình mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa bởi vì H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ với cấu hình mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không xẩy ra thủy phân.

Câu 5:

Chất này sau đây không tồn tại phản xạ thủy phân?

A. tinh ma bột.

B. metyl fomat.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học bự, fructozo, tinh ma bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

D. 4