trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào


Chia sẻ bởi: NGUYỄN THỊ THU HOÀI Thống kê 41


Trong hệ sinh thái xanh đem những quan hệ sinh thái xanh nào?

Chỉ đem quan hệ trong số những loại vật với nhau

B

Mối mối liên hệ hỗ tương trong số những loại vật cùng nhau và tác dụng hỗ tương trong số những loại vật với môi trường

C

Mối mối liên hệ hỗ tương trong số những loại vật nằm trong loại và loại vật không giống loại với nhau

D

Mối mối liên hệ hỗ tương trong số những loại vật nằm trong loại cùng nhau và tác dụng hỗ tương trong số những loại vật với môi trường

Chủ đề liên quan

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái xanh bao gồm:

A

loại vật tạo ra, loại vật dung nạp, loại vật phân giải

B

loại vật tạo ra, loại vật ăn thực vật, loại vật phân giải

C

loại vật ăn thực vật, loại vật ăn động vật hoang dã, loại vật phân giải

D

loại vật tạo ra, loại vật ăn động vật hoang dã, loại vật phân giải

Sinh vật tạo ra (sinh vật tự động dưỡng) là những sinh vật

A

phân giải vật hóa học (xác bị tiêu diệt, hóa học thải) trở thành những hóa học vô sinh trả lại mang lại môi trường

B

động vật hoang dã ăn thực vật và động vật hoang dã ăn động vật

C

đem kĩ năng tự động tổ hợp nên những hóa học cơ học nhằm tự động nuôi sinh sống bạn dạng thân

D

đem kĩ năng dùng tích điện độ sáng nhằm tổ hợp hóa học cơ học như thực vật và nấm

Trong hệ sinh thái xanh, group loại vật vào vai trò phân huỷ hóa học cơ học trở thành hóa học vô sinh trả lại môi trường thiên nhiên là

A

vi trùng hoại sinh và nấm.

Trong hệ sinh thái xanh, group loại vật phân giải xác bị tiêu diệt và hóa học thải của loại vật trở thành những hóa học vô sinh là

B

vi trùng, nấm, một số trong những động vật hoang dã ko xương sinh sống (giun khu đất, thâm thúy bọ,...).

C

thực vật và một số trong những vi loại vật tự động chăm sóc.

D

động vật hoang dã và một số trong những vi loại vật tự động chăm sóc.

Hệ sinh thái xanh bao gồm

A

Các loại quần tụ cùng nhau bên trên một không khí xác lập

B

Quần xã loại vật và sinh cảnh

C

Các loại vật luôn luôn tác dụng cho nhau

D

Các tác dụng của yếu tố vô sinh lên những loài

Hệ sinh thái xanh nào là tại đây có tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao nhất ?

C

Rừng lá kim phương Bắc (rừng Taiga).

Trong một hệ sinh thái xanh, group loại vật nào là tại đây được xếp vô loại vật sản xuất?

Một hệ sinh thái xanh nổi bật, đem những bộ phận cấu tạo là

A

sinh vật tạo ra và loại vật dung nạp.

B

thành phần vô sinh và loại vật tạo ra.

C

thành phần hữu sinh và loại vật dung nạp.

D

thành phần vô sinh và bộ phận hữu sinh.

Xem thêm: the relationship between students and teachers

Dựa theo đòi xuất xứ tạo hình hệ sinh thái xanh được tạo thành 2 group rộng lớn là

A

các hệ sinh thái xanh bên dưới nước và những hệ sinh thái xanh bên trên cạn.

B

các hệ sinh thái xanh rừng sức nóng đời và những hệ sinh thái xanh phí phạm mạc.

C

hệ sinh thái xanh ao hồ nước và hệ sinh thái xanh xa bờ.

D

các hệ sinh thái xanh bất ngờ và những hệ sinh thái xanh tự tạo.

Khác nhau cơ bạn dạng thân mật hệ sinh thái xanh bất ngờ và hệ sinh thái xanh tự tạo là

A

hệ sinh thái xanh bất ngờ đem bộ phận loại đa dạng mẫu mã rộng lớn hệ sinh thái xanh tự tạo.

B

hệ sinh thái xanh bất ngờ đem năng suất sinh học tập cao hơn nữa hệ sinh thái xanh tự tạo.

C

hệ sinh thái xanh bất ngờ dễ dàng thay cho thay đổi với ĐK môi trường thiên nhiên rộng lớn đối với hệ sinh thái xanh tự tạo.

D

hệ sinh thái xanh bất ngờ trao thay đổi vật hóa học liên tiếp, hệ sinh thái xanh tự tạo trao thay đổi hóa học con gián đoạn.

Điểm không giống nhau cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh tự tạo đối với hệ sinh thái xanh bất ngờ là

A

Hệ sinh thái xanh tự tạo có tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao hơn nữa đối với hệ sinh thái xanh bất ngờ.

B

Do đem sự can thiệp của quả đât nên hệ sinh thái xanh tự tạo đem kĩ năng tự động kiểm soát và điều chỉnh cao hơn nữa đối với hệ sinh thái xanh bất ngờ.

C

Hệ sinh thái xanh tự tạo là một trong hệ cởi còn hệ sinh thái xanh bất ngờ là một trong hệ kín.

D

Để giữ lại hiện trạng ổn định quyết định của hệ sinh thái xanh tự tạo, quả đât thông thường bổ sung cập nhật tích điện mang lại bọn chúng.

Một trong mỗi điểm không giống nhau thân mật hệ sinh thái xanh tự tạo và hệ sinh thái xanh bất ngờ là

A

hệ ST tự tạo đem kĩ năng tự động kiểm soát và điều chỉnh cao hơn nữa đối với hệ ST bất ngờ tự đem sự can thiệp của quả đât.

B

hệ ST tự tạo thông thường đem chuỗi đồ ăn cụt và lưới đồ ăn giản dị rộng lớn đối với hệ ST bất ngờ.

C

hệ ST tự tạo có tính đa dạng mẫu mã sinh học tập cao hơn nữa đối với hệ ST bất ngờ tự được quả đât bổ sung cập nhật tăng những loại sinh vật

D

hệ ST tự tạo vẫn là một khối hệ thống kín, còn hệ sinh thái xanh bất ngờ là một trong khối hệ thống cởi.

Chuỗi đồ ăn bao gồm nhiều loại loại vật đem quan hệ về

Cho chuỗi đồ ăn sau: Tảo lục đơn bào Tôm Cá rô Chim chim thầy bói.
Chuỗi đồ ăn bên trên được khai mạc bằng:

C

loại vật phân giải hóa học cơ học.

Trong một chuỗi đồ ăn ở một hệ sinh thái xanh bên trên cạn, group loại vật nào là đem sinh khối rộng lớn nhất

B

Sinh vật dung nạp những bậc

D

Sinh vật tạo ra hoặc loại vật phân hủy

Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Sâu → Ngóe kẻ sọc → Chuột đồng → Rắn mang bành → Đại bàng. Trong chuỗi đồ ăn này, rắn mang bành là loại vật dung nạp

Loại tháp nào là tại đây được thi công dựa vào số tích điện được thu thập bên trên một đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích, vô một đơn vị chức năng thời hạn ở từng bậc đủ chất

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn mang bành → Diều hâu. Trong chuỗi đồ ăn này, rắn mang bành là loại vật dung nạp

Trong lưới đồ ăn của một quần xã loại vật bên trên cạn, bậc đủ chất nào là tại đây đem sinh khối rộng lớn nhất?

B

Bậc đủ chất cấp cho tối đa.

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào Tôm Cá rô Chim chim thầy bói. Trong chuỗi đồ ăn này, cá rô là

A

loại vật dung nạp bậc 1 và nằm trong bậc đủ chất cấp cho 3.

B

loại vật dung nạp bậc 3 và nằm trong bậc đủ chất cấp cho 3

C

Xem thêm: quan điểm sống là gì

loại vật dung nạp bậc 2 và nằm trong bậc đủ chất cấp cho 3

D

loại vật dung nạp bậc 3 và nằm trong bậc đủ chất cấp cho 2