trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

Trong lý lẽ vấn đề liên hệ vị sóng vô tuyến, thay đổi điệu sóng năng lượng điện kể từ là

Bạn đang xem: trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

Trong lý lẽ vấn đề liên hệ vị sóng vô tuyến, thay đổi điệu sóng năng lượng điện kể từ là

A. biến hóa sóng năng lượng điện kể từ trở nên sóng cơ.

B. trộn sóng năng lượng điện kể từ từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

C. thực hiện mang lại biên chừng sóng năng lượng điện kể từ hạ xuống.

D. tách sóng năng lượng điện kể từ tần số âm thoát khỏi sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Đáp án B

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

Tự học tập Vật lý 10 - Tập 1 (mới) 150.000đ 119.000đ
XEM THÊM SÁCH ID

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

Tự học tập Vật lý 10 - Tập 1 (mới)

150.000đ 119.000đ

Tự học tập Vật lý 10 - Tập 2 (mới) 150.000đ 119.000đ