vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài bác 172 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172

Tính :

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành tính quy tắc nhân, phân tách trước, tiến hành quy tắc nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

\(\eqalign{ &=\left( {2,5 \times 4,2 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = \left( {10,5 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = 5:2,5 \cr 
& = 2 \cr} \)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

    = 2 tiếng 55 phút + 2 tiếng 10 phút

    = 4 giờ 65 phút

    = 5 giờ 5 phút

Quảng cáo

Bài 2

Viết tiếp vô khu vực chấm mang đến tương thích :

Số tầm nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là: ...............................

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là: ......

c)  \(\displaystyle {1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là: ......................................

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số tầm nằm trong = tổng : số những số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Số tầm nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là :

\((28 + 34 + 41 + 45) : 4 = 37\)

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là : 

\((3,52 + 0,71 + 6,04 + 5,12 + 4,46)\) \(: 5= 3,97\)

c) \(\displaystyle{1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là : 

\(\displaystyle\left({1 \over 2}+{3 \over 4}+{4 \over 5}\right) : 3 = {{41} \over {60}}\) 

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập đem tỉ số Phần Trăm của số học viên phái nữ và số học viên phái mạnh là 112%. hiểu rằng ngôi trường ê đem 636 học viên. Hỏi ngôi trường tè học tập ê đem từng nào học viên phái mạnh ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số thân thiết số học viên phái nữ và số học viên nam

- Giải vấn đề mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số ê.

Lời giải chi tiết:

Vì tỉ số Phần Trăm của số học viên phái nữ và số học viên phái mạnh là 112% nên tỉ số của số học viên phái nữ và số học viên phái mạnh là  $\frac{{112}}{{100}} = \frac{{28}}{{25}}$

Tổng số phần đều nhau là

28 + 25 = 53 (phần)

Số học viên phái mạnh của ngôi trường ê là

636 : 53 x 25 = 300 (học sinh)

Đáp số : 300 học viên.

Bài 4

Giá một áo sơ-mi là 90 000 đồng . Sau nhị đợt tách giá bán, từng đợt tách 10% (so với giá bán ban đầu) thì giá thành áo sơ-mi này đó là từng nào đồng ?

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

Phương pháp giải:

- Tìm số chi phí được tách sau thời điểm tách giá bán lần thứ nhất = giá thành lúc đầu : 100 × 10.

- Tìm giá thành áo sơ mi sau tách giá bán đợt đầu 

- Tìm số chi phí được tách sau thời điểm tách giá bán đợt loại hai 

- Tìm giá bán bán áo sơ-mi sau nhị đợt tách giá 

Lời giải chi tiết:

Số chi phí tách giá bán từng áo sơ-mi lần thứ nhất là :

90000 : 100 ⨯ 10 = 9000 (đồng)

Giá cung cấp áo sơ-mi sau tách giá bán lần thứ nhất là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số chi phí tách giá bán từng áo sơ-mi đợt loại nhị là :

81000 : 100 ⨯ 10 = 8100 (đồng)

Giá cung cấp áo sơ-mi sau nhị đợt tách giá bán :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

                   Đáp số : 72900 đồng.

Bài 5

Một tàu thủy đem véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng là a km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là b km/giờ.

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm.

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu ngược dòng sản phẩm.

c) Dùng sơ loại đoạn trực tiếp nhằm biểu thị hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng – vận tốc làn nước.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm là :

a + b (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu ngược dòng sản phẩm là :

a – b (km/giờ)

c) Ta đem sơ loại : 

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm được thể hiện nay bên trên sơ loại là đoạn trực tiếp b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm vì thế gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 173 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài bác 173 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 174 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài bác 174 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 175 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài bác 175 : Tự đánh giá với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 171 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài bác 171 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 170 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài bác 170 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.