ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

đem quần chúng lên thực hiện công ty ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lắc 100% tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn áp lực vô quyết sách thực dân mới mẻ của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được xem như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” là

A

hé những cuộc tiến quân lần khử.

B

tăng thời gian nhanh lực lượng quân group TP.Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng phương án “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta (20-12-1960) vô cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vãn nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo quần chúng miền Nam thiết kế địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân chống Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng này của quân dân miền Nam vẫn hé đi ra cao trào “tìm Mĩ tuy nhiên tiến công, lùng ngụy tuy nhiên diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng vô nhị mùa khô

Nội dung này không phải là phương án của Mĩ khi lên kế hoạch tiến hành kế hoạch cuộc chiến tranh toàn thể (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt đem quân Mĩ và quân liên minh Mĩ vô miền Nam nước ta.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc chuyến loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc tiến quân tiến công vô vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành đặc trưng (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn thể (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam nước ta đem điểm mới mẻ nào?

A

Quân group Mĩ vào vai trò đa phần bên trên mặt trận.

B

Quân group TP.Sài Gòn vào vai trò đa phần bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân group TP.Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thành công này của tớ chứng tỏ tớ hoàn toàn có thể vượt qua kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuyến loại 21 tháng 7 năm 1973 vẫn nêu rõ ràng trọng trách cơ phiên bản của cách mệnh miền Nam là

A

nối tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

B

gửi lịch sự cơ hội social công ty nghĩa.

C

hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D

gửi lịch sự quy trình đấu tranh giành chủ quyền nhằm thống nhất quốc gia.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam buộc Mĩ cần tuyên thân phụ “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung này tại đây không phản ánh chính tình hình nước ta vô thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam và được giải hòa.

B

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Miền Nam không được giải hòa.

C

Miền Bắc và được giải hòa.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân chia hạn chế thực hiện nhị miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi mang đến cuộc kháng chiến chống Mĩ của quần chúng nước ta vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh cần rút về nước.

B

gửi cuộc kháng chiến lịch sự quy trình vừa vặn tiến công vừa vặn đàm.

C

buộc Mĩ cần ngừng cuộc chiến tranh và lập lại chủ quyền ở nước ta.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thế giới của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau bám theo trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhị mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi này vẫn hé đi ra kỉ vẹn toàn mới mẻ mang đến dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng công ty nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới mẻ vô kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài gửi gắm.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn kinh tế tài chính.

Lực lượng vào vai trò đa phần vô kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam nước ta là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thành công “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ cần tuyên thân phụ ngừng hẳn từng sinh hoạt chống đập phá miền Bắc.

B

vượt qua thủ đoạn hủy hoại việc làm thiết kế CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ cần kí Hiệp quyết định Pari về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở nước ta.

D

buộc Mĩ cần ngừng cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

Thắng lợi ý nghĩa hoàn thành xong cơ phiên bản trọng trách tiến công mang đến “Mĩ cút”, tạo nên thời cơ tiện nghi nhằm quần chúng tớ tiến thủ lên giải hòa trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp quyết định Pari 1973 về ngừng cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở nước ta.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ vô thời gian 1954 - 1975 là biến đổi miền Nam nước ta thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược có một không hai.

C

thị ngôi trường xuất khẩu có một không hai.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đem tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tớ có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của quần chúng thân phụ nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân nước ta trong các công việc vượt qua cuộc luyện kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được xem như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi này của quân dân miền Nam nước ta đã cho thấy sự giảm sút và bất lực của quân group TP.Sài Gòn, tài năng can thiệp quay về vày quân sự chiến lược rất rất giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: sân khấu hóa tác phẩm văn học

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).