cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 2,379

Bạn đang xem: cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

A. tăng tỉ trọng bộ phận ngoài Nhà nước.

B. đang được tạo hình nhiều khu vực công nghiệp. 

Đáp án chủ yếu xác

C. coi kinh tế tài chính Nhà nước lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

D. hạn chế con số và tăng quy tế bào nông trại.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng đa số nhập di chuyển cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở Đồng bởi vì sông Hồng là

A. triển khai fake kí thác technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường hấp phụ. 

B. thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đầy đủ mạng lưới hạ tầng. 

C. văn minh hoá sinh hoạt chế đổi mới, cách tân và phát triển ngành trọng tâm. 

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh links với nước ngoài.

Câu 2:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế ở VN đa số do

A. trực thuộc vùng nội chí tuyến, đồng bởi vì và cồn núi thấp đa số. 

B. địa điểm phía trên lối di lưu, di trú của loại vật, địa hình phong phú. 

C. số giờ nắng nóng nhiều, lượng mưa phân hóa theo đuổi những miền ngẫu nhiên. 

D. có không ít cao nguyên trung bộ to lớn, nhiệt độ chừng tăng dần dần kể từ bắc nhập phái nam.

Câu 3:

Giải pháp đa số nhằm cách tân và phát triển tổ hợp kinh tế tài chính biển cả ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. văn minh hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm phượt mới. 

B. thú vị góp vốn đầu tư, đầy đủ hạ tầng, kiến thiết thế kinh tế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển cả. 

D. tăng nhanh links, tăng nhanh sinh hoạt chế đổi mới, phong phú ngành nghề nghiệp.

Câu 4:

Sản xuất cây lâu năm ở nước tớ hiện tại nay

A. hạn chế unique thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

B. cách tân và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

D. những vùng đều sở hữu technology chế đổi mới văn minh.

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Vị trí địa lí của nước ta

A. phía trên vòng đai sinh khoáng.  

B. ở nhập vùng có không ít thiên tai. 

C. ở trọng tâm Khu vực Đông Nam Á. 

D. trọn vẹn nằm tại vị trí vùng xích đ

Câu 7:

Ý nghĩa đa số của việc tăng nhanh xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. di chuyển cơ cấu tổ chức ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, thú vị vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi tập luyện quán tạo ra. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao kinh tế tài chính, cách tân và phát triển tạo ra sản phẩm hoá. 

Xem thêm: the firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it

D. tăng nhanh links, tạo nên sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.