cường độ điện trường có đơn vị là

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tớ bịa nhì trái ngược cầu năng lượng điện trái ngược vết nhập một bình kín rồi bú mớm không còn không gian đi ra. Ta vẫn biết, lực bú mớm của nhì trái ngược cầu không chỉ yếu đuối cút và lại mạnh lên. Như vậy nên mang 1 môi trường xung quanh này bại liệt truyền tương tác năng lượng điện thân thuộc nhì trái ngược cầu. Môi ngôi trường này đó là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường xung quanh (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối sát với năng lượng điện. Điện ngôi trường tính năng lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa nhập nó.

Nơi này đem năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện bại liệt đem năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm nhập không khí sẽ gây nên đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q trực thuộc năng lượng điện ngôi trường bại liệt sẽ ảnh hưởng Q tính năng một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng tính năng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường phỏng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử mang 1 năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này đưa đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ bịa bên trên bại liệt một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện tính năng lên q (Hình 3.2). Theo tấp tểnh luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta rằng năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa xôi Q càng yếu đuối. Vì thế rất cần được xây cất một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu đuối của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng theo lần lượt những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta hoàn toàn có thể thấy kích thước của lực năng lượng điện tính năng lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang lại độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tớ xét. Tuy nhiên theo đòi công thức (1.1), kích thước F của lực năng lượng điện tỉ trọng thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là kích thước của lực năng lượng điện tính năng lên năng lượng điện 1C. Do bại liệt, tớ tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tớ đem khái niệm sau:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại tính năng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nó được xác lập vày thương số của kích thước lực năng lượng điện F tính năng lên một năng lượng điện test q (dương) bịa bên trên điểm bại liệt và kích thước của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là một trong đại lượng vectơ.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường được trình diễn vày một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tớ có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện tính năng lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đòi một tỉ trọng xích này bại liệt.

Xem thêm: thể loại văn học dân gian ra đời ở đông nam á thời cổ trung đại là

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường

Giả sử đem nhì năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo nên bên trên điểm M nhì vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 mặt khác tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vày tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo đòi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh những đàng mức độ điện

Người tớ minh chứng được rằng, những phân tử nhỏ đã biết thành nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập hợp ý những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo đòi phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên bại liệt. Mỗi đàng bại liệt gọi là một trong đàng mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nói cách tiếp, đàng mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà lực năng lượng điện tính năng dọc từ nó.

3. Các Điểm lưu ý của đàng mức độ điện

+ Qua từng điểm nhập năng lượng điện ngôi trường mang 1 và có một đàng mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết đôn đốc ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đàng mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tớ chỉ vẽ một vài không nhiều đàng theo đòi quy tắc sau : Số đàng mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tớ xét thì tỉ trọng với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải có nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong phỏng lớn; đàng mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường nhập một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm tại thân thuộc nhì phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng lì bịa tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện cân nhau, trái ngược vết là một trong năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

Sơ đồ gia dụng trí tuệ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện