phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Đề bài

Em hãy trình diễn những nguyên vẹn nhân thắng lợi của thân phụ chuyến kháng chiến kháng quân xâm lăng Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 66, 67 nhằm vấn đáp.

Quảng cáo

Xem thêm: i look forward to hearing from you

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của thân phụ chuyến kháng chiến kháng quân xâm lăng Mông - Nguyên

- Vua tôi căn nhà Trần đồng lòng kháng chiến

- Công cuộc sẵn sàng kháng chiến chu đáo, trọn vẹn về từng mặt mày ở trong phòng Trần.

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

- Có sự chỉ huy tài tình ở trong phòng quân sự chiến lược thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua căn nhà Trần với kế hoạch, giải pháp đích thị đắn, tạo nên.

- Tinh thần mất mát, quyết đấu, quyết thắng của toàn dân tuy nhiên cốt cán là quân group căn nhà Trần.

Loigiaihay.com