phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 7,403

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện tại cơ hội pha trộn Cu theo gót cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch hạn chế nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 3:

Giả sử mang đến 7,28 gam bột Fe nhập 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau khi phản xạ kết cổ động, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau khi phản xạ kết cổ động, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. hạn chế 0,1 gam.

D. bất biến.

Câu 5:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện vật liệu tạo ra nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa white.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa white xuất hiện tại.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. kết tủa white, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.