quy tắc tính đạo hàm


Tổng phù hợp thuyết về Quy tắc tính đạo hàm không thiếu thốn, ngắn ngủi gọn gàng dễ dàng hiểu

1. Công thức

  \((c)' = 0\)       ( \(c\) là hằng số);

Bạn đang xem: quy tắc tính đạo hàm

  \((x^n)' = nx^{n-1}\) (\(n\in {\mathbb N}^*, x ∈\mathbb R\));

  \((\sqrt x)' =  \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\) (\(x > 0\)).

2. Phép toán

\((u + v)' = u' + v' \);

\((u - v)' = u' - v'\) ;

\((uv)' = u'v + uv'\) ;

\((ku)' = ku'\) (\(k\) là hằng số);

\( \left ( \dfrac{u}{v} \right )^{^{'}}\) = \( \dfrac{u'v - uv'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\));

\( \left ( \dfrac{1}{v} \right )^{'}\) = \( \dfrac{-v'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\)).

3. Đạo hàm của hàm hợp

\[y_x' = y_u'.u_x'\]

Hệ quả: +)  \(\left( {{u^n}} \right)' = n.{u^{n - 1}}.u'\); 

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

             +) \((\sqrt u)' =  \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\).


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.