số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân viết lách bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì Lúc quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tao được một trong những thập phân vày nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: tính từ ed và ing

Hãy viết lách thêm thắt những chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng đem số chữ số đều nhau (đều đem phụ vương chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu viết lách thêm thắt chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của một trong những thập phân thì được một trong những thập phân vày nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi viết lách số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, chúng ta Lan viết lách : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); chúng ta Mỹ viết lách : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); chúng ta Hùng viết lách : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai viết lách chính, ai viết lách sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì Lúc quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tao được một trong những thập phân vày nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: đại học luật hà nội, điểm chuẩn

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan viết lách chính.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ viết lách chính.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng viết lách sai.