tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

  1. Lớp 12

  2. Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến tài chính VN là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Chủ đề liên quan

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến tài chính của VN không thể hiện tại ở việc

A

tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện mang đến quần chúng. #.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C

tạo rời khỏi sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty trở nên tân tiến.

Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị ở VN trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo gót hướng

A

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều tăng.

B

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều rời.

C

số dân trở thành thị tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị rời.

D

số dân trở thành thị rời tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở VN không thể hiện tại ở

A

tăng nguy hại thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê vô trở thành thị.

D

đô thị hóa khởi nguồn từ công nghiệp hóa.

Tác động tích vô cùng của đô thị mới tới sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính ở VN là

A

ở VN sở hữu tỉ trọng dân trở thành thị tăng.

B

các khu đô thị ở VN sở hữu qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị VN triệu tập đa phần ở đồng vày.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty trở nên tân tiến.

Phát biểu nào là tại đây đúng lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vày và ven bờ biển.

B

Chủ yếu đuối ở vùng cồn trung du và miền núi.

C

Chủ yếu đuối ở vùng cồn trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vày và cồn trung du.

Phát biểu nào là tại đây đúng lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vày sông Hồng có khá nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có khá nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc trở nên tân tiến tài chính là

A

tăng thu nhập cho những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện mang đến làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn sở hữu sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực vô thời hạn qua chuyện là.

A

Công nghiệp hoá trở nên tân tiến mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo nên, tự động phân phát.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế trở nên tân tiến thời gian nhanh.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa phần thực hiện mang đến tỉ trọng thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái khoáy của cuộc chiến tranh tiến độ 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thiết kế ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa phần là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam trở nên tân tiến rộng lớn.

Phần rộng lớn dân ở VN hiện tại sinh sống ở vùng quê do

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt lừ đừ.

B

có sự di dân kể từ trở thành thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành tài chính trở nên tân tiến nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt thời gian nhanh.

B

Phân thân phụ khu đô thị không đồng đều Một trong những vùng.

C

Trình chừng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị lắc tỉ trọng cao vô số dân.

Đặc điểm nào là tại đây ko cần là thể hiện của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê sở hữu Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị sở hữu Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ đổi thay rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhất ở VN vô thời kỳ nào là sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với dân sinh vùng quê và dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở thành thị.

Phát biểu nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân thân phụ khu đô thị đều theo gót vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình chừng đô thị mới cao.

Phát biểu nào là tại đây trúng với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình chừng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Phát biểu nào là tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị sở hữu Xu thế tăng.

B

Trình chừng đô thị mới không lớn.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

D

Phân thân phụ khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A

đều sở hữu quy tế bào rất rộng lớn.

B

phân thân phụ đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tân tiến.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

B

Trình chừng đô thị mới thấp.

C

Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.