theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 38,531

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

A. từng gửi gắm tử chứa chấp cặp yếu tố DT của tía và u, tuy nhiên không tồn tại sự trộn lẫn.

B. mỗi gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi gửi gắm tử đều có một yếu tố DT của tía và u.

D. từng gửi gắm tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của tía hoặc của u.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Theo ý niệm về gửi gắm tử tinh khiết của Menđen, khung người lai F1 Lúc tạo nên gửi gắm tử thì từng gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc mẹ

Mỗi gửi gắm tử CHỈ chứa chấp một trong những 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ tía hoặc xuất xứ kể từ u. Như vậy được sinh học tập tiến bộ phân tích và lý giải qua loa quy trình tách phân

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói đến hiện tượng kỳ lạ links gen

A. Liên kết ren đáp ứng sự DT vững chắc và kiên cố của tập thể nhóm ren quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group ren links của một loại thông thường vì như thế con số NST nhập cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các ren bên trên và một NST DT bên nhau tạo nên trở thành một group ren liên kết

D. Liên kết ren (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện nay biến hóa dị tổ hợp

Câu 2:

Cho phép tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết ren trội là trội trọn vẹn, từng ren qui ấn định 1 tính trạng, không tồn tại đột biến hóa đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đó là đích thị với phép tắc lai trên:

(1) tỉ trọng đời con cái đem loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo nên trở thành là 32.

(3) tỉ trọng loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại ren được tạo nên thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 3:

Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy từng ren quy ấn định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, nhập quy trình tách phân đang được xẩy ra hoạn ren ở cả nhì nam nữ và tần số như nhau. Xét phép tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY nhận được F1 đem tỉ trọng loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên cướp tỉ trọng 4%. thạo ko xẩy ra đột biến hóa, sự bộc lộ của loại ren ko dựa vào môi trường xung quanh. Theo lí thuyết, trong những tóm lại sau, đem từng nào tóm lại sai?

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

(1) Tại F1, những thành viên đem loại hình trội về nhì nhập tía tính trạng bên trên cướp tỉ trọng 30%.

(2) Trong tổng số thành viên dòng sản phẩm F1, những thành viên đem loại ren đồng thích hợp cướp tỉ trọng 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, đem tối nhiều 15 loại ren quy ấn định loại hình đem tía tính trạng trội.

(4) Tại giới dòng sản phẩm F1, đem tối nhiều 6 loại ren dị thích hợp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Ở một loại thực vật, cho tới cây đằm thắm cao tự động thụ phấn, đời F1 nhận được 2 loại loại hình với tỉ trọng 9 cây đằm thắm cao: 7 cây đằm thắm thấp cho tới toàn bộ những cây đằm thắm cao F1 gửi gắm phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào đem loại ren như sau AB//ab DE//dE HhGgXY tách phân sinh tinh dịch thực tiễn số gửi gắm tử tối nhiều nhưng mà những tế bào rất có thể tạo nên. thạo đang được xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hoạn đằm thắm ren A và a; đằm thắm D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng sắc tố phân tử vì thế 2 ren quy ấn định, từng ren đều phải có 2 alen, DT theo đòi tương tác nằm trong gộp. Trong loại ren đem 4 alen trội quy ấn định red color đậm, 3 alen trội quy ấn định red color một vừa hai phải, 2 alen trội quy ấn định red color nhạt nhẽo, 1 alen trội quy ấn định màu sắc hồng, không tồn tại alen trội quy ấn định white color. Tính trạng độ cao cây vì thế một ren đem 2 alen quy ấn định, tính trạng đằm thắm cao trội trọn vẹn đối với tính trạng đằm thắm thấp. Các ren này phía trên những NST thông thường không giống nhau. thạo rằng ko xẩy ra đột biến hóa. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho cây dị thích hợp 3 cặp ren gửi gắm phấn cùng nhau, đời con cái rất có thể nhận được tối nhiều 10 loại hình.

II. Cây cao, đỏ lòe một vừa hai phải đem 3 loại ren không giống nhau.

III. Cho cây dị thích hợp 3 cặp ren (P) gửi gắm phấn cùng nhau nhận được F1. Nếu cho những cây hồng, đằm thắm thấp ở F1 gửi gắm phấn tình cờ, đời con cái đem loại hình đằm thắm thấp, phân tử White cướp tỉ trọng 25%.

IV. Cho cây dị thích hợp 3 cặp ren tự động thụ phấn, đời con cái loại hình đằm thắm cao, hoa đỏ lòe một vừa hai phải cướp tỉ trọng 18,75%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

Xem thêm: ý nghĩa của lòng yêu nước

D. 2.