unit 9 lớp 11 speaking


Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo dõi cặp. Diễn kịch theo dõi bài bác hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp thắc mắc ở bài bác hội thoại quý khách hàng dùng cty gì?)

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 11 speaking

1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm việc theo dõi cặp. Phân vai theo dõi bài bác hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp câu hỏi ở bài bác hội thoại quý khách hàng dùng cty gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I vì thế for you, sir?

A: Could you help bu đồ sộ send this document đồ sộ my office by fax?

B: Certainly. What's the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi rất có thể làm cái gi mang đến ông, thưa ông?

A: Cô rất có thể canh ty tôi gửi tư liệu này cho tới bưu năng lượng điện vì thế fax được không?

B: Chắn chắn rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898. 

B: Vâng. Tôi gửi ngay lập tức phía trên. 

A:Cảm ơn. À, từng nào chi phí đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông rất có thể coi giá chỉ bên trên bảng. 

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn. 

B: Không đem gì ạ. 

Lời giải chi tiết:

The customer is using fax service.

(Khách mặt hàng đang được dùng cty fax.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants đồ sộ have a telephone line installed at home page.

(Làm việc theo dõi cặp. Thực hiện nay một cuộc đối thoại kể từ những kể từ khêu ý tiếp sau đây. Cuộc nói chuyện ra mắt bên trên bưu năng lượng điện thân mật một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một quý khách hàng mong muốn mang 1 đàng chão Smartphone được setup tận nơi.)

A: Greet B and ask if he can help

(Chào B và chất vấn rất có thể canh ty gì không)

B: Say that you want đồ sộ have a telephone line installed at home

(Nói rằng bạn thích lắp đặt Smartphone ở nhà)

A: Ask where B lives

(Hỏi B sinh sống ở đâu)

B: Give out address and ask when the installation will take place

(Cho vị trí và thời hạn lắp đặt đặt)

A: Say that the installation will take place one week after registration

(Nói rằng tiếp tục lắp đặt sau khoản thời gian ĐK 1 tuần)

B: Ask if A can come on Friday

(Hỏi A loại 6 cho tới được không)

A: Agree and ask if B has a telephone

(Đồng ý và chất vấn B đem Smartphone bàn chưa)

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

(Nói rằng đem rồi và chất vấn phí lắp ráp và phí người sử dụng mặt hàng tháng)

A: Tell B about the fees and ask B đồ sộ fill in a form

(Nói về ngân sách và bảo B điền nhập mẫu)

Lời giải chi tiết:

A: Good morning, can I help you?

(Chào buổi sáng sớm, tôi rất có thể canh ty gì mang đến ông?)

B: Yes, I want đồ sộ have a telephone line installed at home page.

(À, tôi mong muốn lắp đặt đàng phía trên Smartphone ở trong nhà.)

A: OK. Where vì thế you live?

(Vâng. Ông sinh sống ở đâu?)

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

(Tôi sinh sống ở 67 đàng Ngọc Hà. Khi nào là anh rất có thể lắp đặt nó?)

A: We can install it one week after you have registered.

(Chúng tôi rất có thể lắp ráp một tuần sau khoản thời gian ông ĐK ạ.)

B: Can you come on Friday?

(Thứ 6 anh cho tới được không?)

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

Xem thêm: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

(À, được ạ. Ông đem Smartphone chưa?)

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

(Có. Tôi có một dòng sản phẩm Smartphone rồi. Phí lắp ráp và ngân sách mỗi tháng là bao nhiêu?)

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

(Phí là 1 trong những triệu 400 ngàn đồng và phí mỗi tháng là 27 ngàn đồng. Ông rất có thể điền nhập hình mẫu này được không?)

Bài 3

3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm việc theo dõi cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong những chúng ta là một trong nhân viên cấp dưới bên trên bưu năng lượng điện và người bại là một trong quý khách hàng, triển khai cuộc hội thoại cho từng trường hợp sau.)

1. You want đồ sộ subscribe đồ sộ the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered đồ sộ your home page every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi.

(Bạn mong muốn ĐK tờ Lao Động Nhật báo nhập 1 năm và tờ báo được phú cho tới nhà của bạn vào cụ thể từng buổi sáng sớm trước 6h30. Địa chỉ của người sử dụng là 67 đàng Ngọc Hà, thủ đô hà nội.)

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want đồ sộ use the Flower Telegram Service provided by the post office đồ sộ send her a greetings thẻ and a bunch of red roses on her birthday.

(Sinh nhật của những người bạn tri kỷ nhất của người sử dụng là vào trong ngày 16 mon 5. quý khách hàng mong muốn dùng Thương Mại & Dịch Vụ năng lượng điện hoa vì thế bưu năng lượng điện hỗ trợ nhằm gửi mang đến cô ấy một tấm thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ ửng vào trong ngày sinh nhật của cô ấy ấy.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Good morning. Can I help you?

(Chào buổi sáng sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: I would lượt thích đồ sộ subscribe đồ sộ the Lao Dong daily newspaper.

(Tôi mong muốn ĐK tờ báo Lao Động mỗi ngày.)

A: Yes. How long would you lượt thích đồ sộ subscribe đồ sộ it?

(Vâng. quý khách hàng mong muốn ĐK nó nhập bao lâu?)

B: For a year, please.

(Trong 1 năm.)

A: Where would you lượt thích đồ sộ get the newspaper?

(Bạn mong muốn nhận tờ báo ở đâu?)

B: At home page, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

(Ở căn nhà, thực hiện ơn. Tôi sinh sống ở 67 đàng Ngọc Hà.)

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

(Vâng. 67 đàng Ngọc Hà.)

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

(À. Tôi rất có thể lấy tờ báo từng buổi sáng sớm trước 6.30 không?)

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

(Trước 6.30? Vâng, nó rất có thể là tương đối sớm một ít. Thế còn trước 7.30 thì sao?)

B: OK. That's fine. Thank you.

(Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.)

A: Right. Can you just fill in this form?

(Vâng. quý khách hàng chỉ việc điền nhập hình mẫu này?)

2.

A: Good morning. Can I help vou?

(Chào buổi sáng sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: Yes I want đồ sộ use Flower Telegram Senice. I want đồ sộ send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

(Vâng, tôi mong muốn dùng Flower Telegram Service. Tôi mong muốn gửi cho mình của tôi một thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ ửng.)

A: Yes. When would you lượt thích đồ sộ send?

(Vâng. Khi nào là bạn thích gửi?)

B: On 16th May, please.

(Vào ngày 16 mon 5, thực hiện ơn.)

A: Where would you lượt thích đồ sộ send flowers and greetings card?

(Bạn mong muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng ở đâu?)

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

(Tại văn chống của cô ấy ấy, bên trên 134 đàng Hoàng Hoa Thám.)

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

(OK. 134 Hoàng Hoa Thám.)

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

(Oh, cô ấy rất có thể cảm nhận được phần quà trước 9h sáng sủa không?)

A: All right. Can you fill ill this size, please?

(Được nhé. quý khách hàng mừng lòng  điền nhập hình mẫu đơn này?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Listening - Unit 9 trang 105 giờ Anh 11

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Writing - Unit 9 trang 107 giờ Anh 11

  Writing a letter đồ sộ express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư phân bua sự lý tưởng (hoặc ko hài lòng).)

 • Language focus - Unit 9 trang 109 giờ Anh 11

  Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

 • Test yourself C - Unit 9 trang 111 giờ Anh 11

  Listening đồ sộ the conversation: (Lắng nghe cuộc nói chuyện.).

 • Reading - Unit 9 trang 100 giờ Anh 11

  Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc ngay lập tức group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính phí, trao thay đổi học hành nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.