you sent me a present. thank you very much for it

Câu hỏi:

15/06/2022 12,847

You sent má a present. Thank you very much for it.

Bạn đang xem: you sent me a present. thank you very much for it

      _________________________________________________________________

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Thank you very much for the present (which / that) you sent má.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A number of suggestions were made at the meeting, but most of them were not very practical.

      _________________________________________________________________

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

Câu 2:

I was looking for a book this morning. I’ve found it now.

      ___________________________________________________________________

Câu 3:

The man is a famous actor. You met him at the tiệc ngọt last night.

Câu 4:

London was once the largest thành phố in the world, but the population is now falling.

      _________________________________________________________________

Câu 5:

The team plays on the left. The team has never won the championship.

=>  The team__________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

Câu 6:

Even though she had a poor memory, she told interesting stories to lớn the children. (Despite)

Xem thêm: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

      ___________________________________________________________________